Hírek

Események

2011


Közlemény

Rendünk jelvényeinek levédése megtörtént a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.
Ez alapján rendünk jelvényeit illetéktelenek nem viselhetik, nem sokszorosíthatják!
Rendi jelvényeinkkel való minden visszaélést jogi úton fogunk megakadályozni.


A német "Heilige Ladislaus Orden e.V." egyesülettel Rendünk semmiféle kapcsolatban nem áll. Ennek a szervezetnek vezetői, németországi és Magyarországról csatlakozott tagjai nem tartoznak rendünkhöz. A fenti szervezet tagjai a Szent László Társaság (1861) és Rend jelvényeit, szimbólumait nem viselhetik!


Ez a német egyesület nem volt és jelenleg sem azonos az 1861-ben alapított Szent László Társulattal majd a későbbi Szent László Társasággal és a jelenlegi Szent László Társaság (1861) és Rend-el! E német egyesület alapítási éve 2003, nem pedig 1861 mint azt honlapjukon állítják!  Ezek egyes bulvárlapokban megjelent nyilatkozataikért nem vállalunk felelőséget.
Az egyesület honlapján a "tagok" között, rendünk tagjai is szerepelnek akik nevük feltüntetéséhez nem adtak engedélyt, nem járultak hozzá, ill. nevük törlését írásban kérték! Ők ehhez a németországi egyesülethez soha nem tartoztak!


*


A Szent László Társaság (1861) és Rend visszavonja az "Ordó Militaris Teutonicus" szervezet tagjainak adott kitüntetéseket és "tiszteletbeli" címet. Az erről kiadott oklevelek érvényüket vesztették! A fenti OMT tagjai nem viselhetik rendi jelvényeinket, valamint nem nevezhetik magukat az eredeti Szent László Társaság (1861) és Rend tiszteletbeli tagjának!
Az ugyancsak német egyesület "Ordo Militaris Teutonicus" mely néhány tagból áll, nem azonos a Szentföldön a III. keresztes hadjárat idején 1198-ban alapított Deutsche Orden - Ordo Teutonicus - OT -vel. Míg az OMT minegy 10 éves, addig a Német Lovagrend, amely ma is működik, több évszázados múltra tekinthet vissza.

logo2010 január

Főkapitányi közlemény

Rendünk jövőjének biztosítása.

Négy Földrészt átölelő rendi szervezetünk alapjait, jogait és kötelességeit az 1863-ban kapott Pápai Bréve szabályozza. Erre támaszkodva végezzük immár 150 éve áldozatos, jótékonysági és korszerű „lovagi” kötelességeinket. Rendünk tisztségviselői ebben a szellemben vezették Rendünket és tagjaink ennek fontosságát magukévá téve adományaikkal és tetteikkel járultak hozzá Szabályzatunk V.fejezetében előírt céljainkhoz. A Kárpát-Medence és Szülőhazánk társadalmi helyzete, valamint a XX. Század nagy népvándorlása által okozott szétszóródottságunk, komoly akadályokat gördített zavartalan működésünk útjába. Szükségét láttuk, hogy céljaink, munkánk megszilárdítására való tekintettel Magyarországon a helyi viszonyoknak megfelelő jogi alapokat kell megteremteni. Ehhez vitéz Bozó József széktartó és jogtanácsosai „Szent László katonai lovagrend (1861)” néven bejegyzést eszközöltek az állami hatóságoknál. Ez a Magyarországon bejegyzett egyedüli szervezet, melyet a Föld minden részén működő Szent László Társaság(1861) és Rend elismer és érdekeit egyedül képviseli Magyarországon, Európában és a többi földrészeken. Nagy névadó lovagkirályunk, Szent László segítségében bízva, látjuk ezzel Rendünk jövőjét biztosítva az elkövetkezendő évszázadokban. – Kérem a törzstartókat és széktartókat, ezt tudomásul venni és ezentúl ennek szellemében intézni Rendünk ügyeit.

Goór György főkapitány
2010 őszén

logo2010 ősze


Hírek

Rendi küldöttség Esztergomban az Aranysarkantyús Rend avatási ünnepségén.Rendünk meghívást kapott Esztergomba ahol az Aranysarkantyús Rend szombaton délután tartotta avatási ünnepségét. 16 órakor a Ferences rend templomában szentmisével kezdődött a találkozó,melyre meghívást kapott a portugál St. Teotónio rend is, melynek  képviselői Portugáliából, az USA-ból valamint Olaszországból érkeztek Esztergomba. A szintén meghívott  Esteházi Huszárok díszes egyenruhájukkal tűntek ki. Rendünk küldöttségét v. Bozó József szt., v. Érczhegyi István tszt., v.Erdélyi-Takács István h.szt., v. Imre László h.fkp. Szlama József és Simon Nándor lovagok tették ki.
A szentmisét követően a bazilika melletti katolikus szeminárium épületéhez vonultunk, melynek egyik dísztemében folytatódott a program. Az avatási ceremóniát a gálavacsora követte. Ezen az ünnepségen is új kapcsolatokkal gyarapodott rendünk, melyeket a kölcsönös érdekek alapján látogatásokkal, együttműködéssel tovább fejlesztünk .

kepekhim (Kattintson a képekre)

A portugál St. Teotónio rend nagypriorja felavatja a magyarországi priorátus vezetőjét Avatás után. Avatás utáni koccintás. kötetlen beszélgetés. v. Bozó József Szent László emlékérmet ad át a St. Teotónio rend olaszországi nagypriorjának.


Meghívás Vereb községbe.

vitéz Bozó József széktartó vezetésével három fős küldöttség képviselte rendünket 2011 május 21.-én szombaton a verebi falunapi ünnepségen. A polgármesteri hivatal évente megrendezi a falunapot melynek keretében megkoszorúzzák a községben 1853-ban megtalált honfoglalás kori sírban nyugvó Vereb vitéz sírját is.
A meghívott szervezetek és rendek között ott volt a Hadtörténeti Intézet, a Máltai lovagrend, a Szent György lovagrend. Az ünnepi beszédet Dr. vitéz Ravasz István rendtagunk mondta el.
Rendünk koszorúját v.Bozó József szt. és Káplán György helyezték el.

Képek később kerülnek fel-


 

Belgiumi látogatás a St. Téotonio rend meghívására.


Május utolsó hétvégéjén négytagú rendi küldöttség utazott Belgiumba, ahol a festői Limont birtok várkastélyában rendezte meg avatási szertartását és találkozóját a portugál lovagrend. Az eseményen vitéz Imre László h. főkapitány, vitéz Érczhegyi István eu-törzsszéktartó,vitéz Bozó József magyarországi széktartó és vitéz Erdélyi-Takács István h. széktartó képviselték rendünket.


Szombaton délután a XIV.században épült limonti St. Martin templomban, szentmise keretében avatta tagjaivá a portugál St. Téotonio rend a Benelux államokból érkezett lovagokat. A rend fővédnöke és patrónusa a grúz trón várományosa Prince David Bagration Moukhrani jelenlétében avatta fel az új lovagokat a rend Gand Prieur-ja Le Comte Ulisses Rodin. Az avatási ceremóniát követően pezsgős fogadás következett a limonti vár kastélyszállójának nyári pavilonjában. Itt rendünk tagjai kellemes barátias légkörben üdvözölhették a régi ismerősöket, a baráti lovagrendek képviselőit. A fogadás után következett a gálavacsora, melynek megkezdése előtt David Bagration Moukhrani herceg kitüntetéseket adott át a rend érdemeket szerzett tagjainak. Nagy megtiszteltetés érte a Szent László Társaság (18619 és Rend küldöttségét, mert egyetlenként a jelen lévő vendég lovagrendek közül mind a négyünk kitüntetést kapott amivel oklevél is járt.


Az est folyamán v. Imre László h. főkapitány, rendünk alapításának 150 éves jubileumára készült Jubileumi Hűségkeresztet adott át Prinze David Bagration Moukhrani hercegnek, a portugál Le Comte Ulisses Rodin Grand Priornak, valamint Manuel Duchesne-nek a rend belgiumi vezetőjének. vitéz Bozó József szt. Szent László ezüst emlékérmeket adott át Pére José Vercaemst atyának, S.A.S. Dom Filipe de Mendoca, Comte du Rio Grande-nak aki a portugál királyi családot képviselte, valamint Luc Said Mohamed Cheikh-nek.
A késő éjszakai órákba nyúló esten küldöttségünk tagjai baráti beszélgetéseket folytattak több európai lovagrend képviselőivel. Rendünk több meghívást is kapott, így Portugáliába és Hollandiába.

Prince David Bagration Moukhrani kitüntetést ad át. Kivonulás a templomból a szertartás végén. Csoportkép a szertartás után. Régi ismerőssel. a XIV. században épült St. Martin templom Limontban. A limonti vár parkjában. v.Erdélyi-Takács István h.szt., v. Bozó József szt., v. Imre László h. fkp.
v. Érczhegyi István eu-tszt.
Baráti beszélgetés a portugál Grand Prior Le Comte Ulisses Rolim-al. koccintás egy régi baráttal. A belga Templomos rend nagymesterével. rendi küldöttségünk Pére José Vercaemst atyával és Luc Said Mohamed Cheikh, (szultán Charif de la Grande Comore) - a Komoren szigetek szultánjának fiával. Stefan de Blanche lovaggal Svédországból. v. Imre László h.fkp. átveszi a kitüntetést.  v. Érczhegyi István eu-tszt. átveszi a kitüntetést.
v. Bozó József szt. átveszi a kitüntetést. v. Erdélyi-Takács István átveszi a kitüntetést. v. Imre László h.fkp. átadja a Grand priornak rendünk Jubileumi Keresztjét. v. Bozó József szt. átadja a Jubileumi keresztet Manuel Duchesne a rend belgiumi tartományfőnökének.
Szent László emlékérmék átadása. v. Erdélyi_Takács István h. szt. átadja a Szent László emlékérmet. v. Bozó József a közös asztalnál, Luxemburg-i, Belga, Holland Lovagokkal. közös kép Vitor Escuderoval a rend portugál központjának komturjával.Közös kép a rend hollandiai tagjaival. Középen Dom Filipe de Mendoca, Comte du Rio Grande aki a portugál St.Sébastian katonai lovagrend Kormányzója (Nagymestere).Rendi küldöttség Kerekiben.


Kereki polgármesterének meghívására rendi küldöttség utazott június 11-én szombaton a Balatonhoz közeli községbe. A második világháború végén itt vívott légiharcot a veszprémi Puma század vadászköteléke a behatoló amerikai bombázóegységekkel és az őket kisérő ellenséges vadászgépekkel. Pászti András repülő hadnagy vadászgépével bátran felvette a harcot a többszörös túlerővel és egymaga több ellenséges gépet lelőtt. Ebben a légiharcban öt magyar hősi halottat vesztett a m.kir. légierő, köztük Pászti András hagynagy is hősi halált halt. A tiszteletükre emelt emlékművet minden évben megkoszorúzza a község, és több meghívott szervezet. Az emlékműnél a koszorúzás alatt díszőrségben álltak vitéz Bozó József szt. és Szlama József.


 

Cikk a Sydneyben megjelenő MAGYAR ÉLET c. újságból rendűnkről

-->>>Kattintson ide a cikk letöltéséhez<<<---


Jubileumi találkozó Budapesten.

Rendünk alapításának 150 éves évfordulóját méltó helyen és környezetben ünnepeltük meg június 24-25.-én Budapesten. Június 24.-én pénteken a belvárosi Centrál kávéházban gyülekeztek rendtagjaink az ünnepi gyűlésre. A jubileumi rendi gyűlés, szokásunkhoz híven a Magyar Hiszekegy elmondásával kezdődött. Elsőként vitéz Bozó József szt. tartotta meg beszámolóját az elmúl év eseményeiről. vitéz Imre László fszt. h. fkp. átadva rendünk főkapitányának Goór Györgynek üdvözletét, ismertette az új kinevezéseket, felvételeket valamint beszámolt a Rend helyzetéről és a külhoni törzsszékek munkájáról.

A Káptalan tagjai a rendi gyűlésen. vitéz Bozó József szt. beszámolóját tartja. vitéz Érczhegyi István tszt. hozzászólása. vitéz Érczhegyi István átveszi kitüntetését.


A beszámolók és hozzászólások után a jubileumi találkozóra kiadott "Jubileumi Hűségkereszt" és az oklevelek átadására került sor. Szerte a világban, rendünk törzsszékei ebben az időben tartották összejöveteleiket, avatási ünnepségeiket. Itt kapták meg a tisztségviselők a Jubileumi Hűségkeresztet, rendtagjaink a Jubileumi Hűség Oklevelet. A  gyűlés keretében adtuk át a meghívott Szent László Társulat vezetőinek rendünk adományát, melyet felvidéki magyar gyerekek budapesti hittan-táborozásának költségeire fordítanak.

A Jubileumi Hüségkereszt átadása. Dr. Erdélyi Géza ref. püspök átveszi v. Bozó József szt.-tól a Jubileumi Hűségkeresztet. Dr. Polgár Károly zászlótiszt átveszi a Jubileumi Hűségkeresztet. Rendi adományunk átadása, melyet a felvidéki magyar gyerekek budapesti táboroztatására szántunk.

június 25.-én szombaton tartottuk rendünk alapításának 150. jubileumának jegyében megrendezett avatási ünnepségünket a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz plébániatemplomban. A szentmise kezdetéig randtagjaink és vendégeink elfoglalták kijelölt helyeiket. A Történelmi Vitézi Rend zászlaját vitéz Hunyadi László főkapitány vezette küldöttség kísérte. Rendünk zászlaját és pallosát a Káptalan követte.

Gyülekezés az avatáshoz Bevonulnak a zászlók. A TVR főkapitánya vitéz Hunyadi László és vitéz Soltész Gyuls főszéktartó A Káptalan tagjai  Bevonulás.

A szentmisét Szabó Géza kanonok úr celebrálta. Szentbeszédében Szent Lászlóról és rendünk 150 éves alapítási jubileumáról szólt, valamint megemlékezett  monsignore vitéz Vargha Gábor egykori főkapitányunkról. Az avatási szertartást vitéz Imre László h. főkapitány végezte vitéz Bozó József széktartó és vitéz Érczhegyi István európai törzsszéktartó segédletével.

Kezdődik a Szentmise A Szentbeszéd Szentmise közben . v. Bozó József szt. felolvassa az avatási imát és esküt. Szent László lovagjává avatlak Avatás utáni csoportkép

A rangemelések után vitéz Erdélyi Takács István h. széktartó mondta el jubileumi ünnepi beszédét melyben a lovagiasságról, hűségről és a lovagi eszményekhez való kitartásról szólt. Az ünnepi gálaebédre a közeli Corinthia Hotel dísztermében került sor. A pezsgős fogadáson v. Imre László h. fkp. átadta főkapitányunk Goór György üdvözletét és felolvasta a 150 éves jubileumra írt megemlékezését.

v. Imre László h. fkp. köszönti az egybegyülteketOklevélátadásÜnnepi ebéd


Dr. Eva Maria Barki nemzetközi jogász mindenki által nagy tetszéssel fogadott beszédet tartott Trianon hazugságairól, azok máig tartó következményeiről. Az Aranysarkantyús Rend Németországból érkezett vezetője okleveleket adott át rendünk vezető tisztségviselőinek a két rend közötti együttműködés érdekében végzett munkájuk elismeréseként. vitéz Imre László h.fkp.és vitéz Bozó József szt. vendégeinknek, a megjelent rendek képviselőinek a Jubileumi Hűségkereszt "külsős" fokozatát adták át. Bozó József szt. a 150 éves jubileumra készített Szent László ezüst és bronz emlékérmeket adott át vendégeinknek és rendtagjainknak.

Dr. Eva Maria Barki beszédet tart a trianoni igazságtalanságokról v. Bozó József szt. Szent László Emlékérmet ad át Dr. Eva Maria BarkinakVendégeinkAz előadást hallgatva
A helyszín és környezet méltó keretet adott, rendünk 150 éves fennállásának jegyében megrendezett jubileumi találkozónkhoz.

Közös kép TRV-Szt. László Rend Közös kép II.

 


Szent Jobb körmenet
 

Augusztus 20.-án 11 tagú rendi küldöttség vett részt a Szent István Bazilika előtt rendezett Szentmisén és az azt követő Szent Jobb körmeneten. A körmeneten való részvételünk már több mint tíz éve hagyomány. Köszönet jár a nagy meleg ellenére is megjelent rendtársaknak.Recski koszorúzás

Szeptember 10.-én Rendünk meghívást kapott az egykori recski munkatáborban megrendezésre kerülő koszorúzási ünnepségre. A több mint ötszáz jelenlévő között számos politikus és más előkelő személyiség is jelen volt, így Schmitt Pál köztársasági elnök, Tempfli József nyá. nagyváradi megyéspüspök, Boros Péter volt miniszterelnök. Több szervezet is képviseltette magát, a Történelmi Vitézi Rend küldöttségét v. Hunyadi László vezette. A munkatábor emlékműjénél rendünk koszorúját v. Bozó József szt. és Dr. Polgár Károly zászlótiszt helyezték el.

Schmitt Pál köztársasági elnök beszédét tartja.Ünnepi beszédA megemlékező vendégek csoportja v.Krasznay Béla a Recski Szövetség elnöke megemlékezését tartja.A koszorúzás


Szent László Társaság (1861) és Rend
Montreáli csoport beszámolója

A Szent László Társaság (1861) és Rend, ez évben emlékszik világszerte, a Rend megalapításának 150.jubileumára.  Pelikánné, Vermes Anikó rendtársunk beszámolója itt tölthetó le PDF formátumban.

-->>>Kattintson ide a cikk letöltéséhez<<<---


 

Vitézavatás a Belvárosi plébániatemplomban.

Szeptember 17.-én szombaton délelőtt került sor a Történelmi Vitézi Rend vitézavatási szertartására a belvárosi templomban. Rendünk nagyszámú küldöttséggel képviseltette magát vitéz Bozó József széktartó vezetésével. Jelen voltak: v. Káplán György, Szőnyi Ferenc VRNT, Csuka Tamás nyá. ref.táb. püspök, Dr. Kosztin Árpád, ifj.Dr. Kosztin Árpád, Simon István, v. Major Gusztáv, Gregus János tb. szászlótiszt.
Díszvendég volt Horthy Istvánné sz. gróf Édelsheim Gyulai Ilona főméltóságú asszony az 1942- ben hősi halált halt kormányzóhelyettes özvegye.
Bevonult a Vitézi Szék vitéz Hunyadi László főkapitány vezetésével, az ünnepség a Szentkorona érkezésével vette kezdetét. A kitüntetések átadását az új vitézek avatása követte. A szertartást követően a Dunán, az Európa hajon , bajtársi díszebédre került sor.

Érkezik a SzentkoronaBevonulásra várva Küldöttségünk tagjai. Horthy Istvánné sz. gróf  Edelsheim Gyulai Ilona főméltóságú asszony az 1942-ben hősi halált halt kormányzóhelyettes özvegye. Mögötte, rendi küldöttségünk.Közös kép az avatás után, a hajóra várva.A díszebéden. Balról: v. Érczhegyi István tszt., v. Zeidler Sándor tkp., v. Bozó József szt., v. Imre László h.fkp., v. Majthényi László kanadai tkp.


Évvégi Rendi Gyűlés

Decemberben, Budapesten tartotta Rendünk magyarországi törzsszéke szokásos évzáró gyűlését.
A Magyar Hiszekegy elmondása után vitéz Bozó József széktartó ismertette a nyári gyűlést követő eseményeket, rendi küldöttségek útjait. Beszámolt a következő év terveiről, várható eseményeiről, majd bemutatta a rendi jelvények levédését igazoló hivatalos iratokat.
Vitéz Imre László helyettes főkapitány átadta rendünk főkapitányának Goór Györgynek az üdvözletét és ismertette a jövő évi felvételek és felterjesztések számát és a feltételeket. Vitéz Érczhegyi István európai törzsszéktartó rendünk ausztriai helyzetét ismertette, különös tekintette az Őrvidéken élő magyarokra. Vitéz Erdélyi-Takács István helyettes széktartó rendünk értékeinek megőrzéséről, céljaink következetes vállalásáról mondott értékes gondolatokat. Vitéz Káplán György Ludovika akadémiát végzett rendtársunk a Ludovikás hagyományok és a mai magyar honvédség kapcsolatáról, valamint katonai tárgyú eseményekről számolt be. A hozzászólásokat követően bemutatásra került a Szent László Társulat megalapításának idejéből származó, birtokunkba került legrégebbi, eredeti dokumentum a Társulat jegyzőkönyve. Az avatásra felterjesztettek bemutatkozása következett, azzal az örvendetes ténnyel, hogy mindannyian a huszas éveik végén járó fiatalok.
A nagy számban megjelent rendtagjaink még hosszasan elbeszélgettek egymással ezen a szép estén.

v. Bozó József szt. és v. Érczhegyi István tszt. a gyülés előtt. v. Bozó József szt., v. Érczhegyi István tszt., v. Imre László fszt.,h.fkp.v. Bozó József szt. beszámolóját tartja.A beszámolót hallgatják.

v. Erdélyi-Takács István h.szt. beszámolója.v. Érczhegyi István tszt.v. Káplán György élménybeszámolója.

Jubileumi Hűségkereszt átadása.Felvételi megbeszélés a jelöltel.


 

Békés Áldott Karácsonyt és Egészségben Gazdag új évet kíván a szerkesztőség!
Szent László segíts!

lapteteje