Hírek

Események

2010


Közlemény

Rendünk jelvényeinek levédése megtörtént a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.
Ez alapján rendünk jelvényeit illetéktelenek nem viselhetik, nem sokszorosíthatják!
Rendi jelvényeinkkel való minden visszaélést jogi úton fogunk megakadályozni.


A német "Heilige Ladislaus Orden e.V." egyesülettel Rendünk semmiféle kapcsolatban nem áll. Ennek a szervezetnek vezetői, németországi és Magyarországról csatlakozott tagjai nem tartoznak rendünkhöz. A fenti szervezet tagjai a Szent László Társaság (1861) és Rend jelvényeit, szimbólumait nem viselhetik!

Az egyesület honlapján a "tagok" között, rendünk tagjai is szerepelnek akik nevük feltüntetéséhez nem adtak engedélyt, nem járultak hozzá, ill. nevük törlését írásban kérték! Ők ehhez a németországi egyesülethez soha nem tartoztak!
 
Ezek egyes hazai sajtótermékekben megjelent nyilatkozataiért nem válalunk felelőséget.

logo2010 január

Főkapitányi közlemény

Rendünk jövőjének biztosítása.

Négy Földrészt átölelő rendi szervezetünk alapjait, jogait és kötelességeit az 1863-ban kapott Pápai Bréve szabályozza. Erre támaszkodva végezzük immár 150 éve áldozatos, jótékonysági és korszerű „lovagi” kötelességeinket. Rendünk tisztségviselői ebben a szellemben vezették Rendünket és tagjaink ennek fontosságát magukévá téve adományaikkal és tetteikkel járultak hozzá Szabályzatunk V.fejezetében előírt céljainkhoz. A Kárpát-Medence és Szülőhazánk társadalmi helyzete, valamint a XX. Század nagy népvándorlása által okozott szétszóródottságunk, komoly akadályokat gördített zavartalan működésünk útjába. Szükségét láttuk, hogy céljaink, munkánk megszilárdítására való tekintettel Magyarországon a helyi viszonyoknak megfelelő jogi alapokat kell megteremteni. Ehhez vitéz Bozó József széktartó és jogtanácsosai „Szent László katonai lovagrend (1861)” néven bejegyzést eszközöltek az állami hatóságoknál. Ez a Magyarországon bejegyzett egyedüli szervezet, melyet a Föld minden részén működő Szent László Társaság(1861) és Rend elismer és érdekeit egyedül képviseli Magyarországon, Európában és a többi földrészeken. Nagy névadó lovagkirályunk, Szent László segítségében bízva, látjuk ezzel Rendünk jövőjét biztosítva az elkövetkezendő évszázadokban. – Kérem a törzstartókat és széktartókat, ezt tudomásul venni és ezentúl ennek szellemében intézni Rendünk ügyeit.

Goór György főkapitány
2010 őszén

logo2010 ősze


Hírek

 

Rendi küldöttség Mányban

2010 február 6.-án szombaton rendezték az ünnepséget Mány községben, az 1945 februárjában történt budavári kitörés emlékére. Rendünket vitéz Bozó József széktartó és Szlama József képviselték. Dr. v. Ravasz István h.alezredes rendtársunk a Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében volt jelen. A Történelmi Vitézi Rend nagyobb számú küldöttségét vitéz Hunyadi László főkapitány vezette.

 

kepekhim


A portugál "Királyi Szent Téotonio" lovagrend meghívta a május 29.-i belgiumi rendezvényére vitéz Bozó József széktartó urat és rendi küldöttségünket.


Az oldalra felkerültek a Szent László Társaság (1861) és Rend jelvényei és rendszeresített kitüntetései. Oldalt a csillagkeresztre kattintva elérhető az oldal, vagy ITT.


Trianon Megemlékezés a Zebegényi emlékműnél:

Június 5-én Rendünk képviselői meghívott vendégként résztvettek az Ország első Trianon emlékműjénél rendezett ,immár hagyományosnak számító megemlékezésen.
Egyházi vezetők és a mai Magyar politika képviselői mellett Rendünk tagjai is lerótták tiszteletüket majd résztvettek az ezután megrendezett díszebéden.


Éves Sümegi Rendi gyűlés és avatás:


A idei szokásos sümegi találkozónkat június 11-13 között tartottuk meg.
A tervek szerint érkeztek rendünk európai vezetői junius 11.-én pénteken a sümegi találkozóra.
v. Érczhegyi István eu. tszt Bécsből, v. Imre László h, fkp. Nürnbergből, Imre Katalin kp. kincstárnok Nürnbergből, v. Bozó József szt. Budapestről és v. Erdélyi-Takács István Érdről.
Délelőtt fogadott minket ft. Nagy József plébános úr akinek átadtuk rendünk adományát a templom javára . Az első hivatalos program a rendi gyűlés volt, ami pénteken 16 órakor a rendi zászló bevonulásával vette kezdetét.
A hiszekegy elmondása után v. Bozó József szt. köszöntötte a jelenlévő rendtagokat és vendégeket. v. Imre László fszt. felszólalásában átadta Goór György Főkapitány Úr, a rendi találkozó alkalmából küldött üdvözletét és jókívánságait, majd beszámolt a felvételekről, kinevezésekről. Ekkor adtuk át a Szent László Érdemkereszt kitüntetéseket valamint a kinevezési okmányokat.
Eva Maria Barki sajnálatos balesete miatt nem tudott jelen lenni ezért a trianoni megemlékezést v. Erdélyi-Takács István tartotta meg nagy sikerrel. v. Érczhegyi István szt. is a trianoni gyalázatról szólt melynek 90 éves évfordulójára emlékeztünk. Dr. v. Ravasz István h.alezredes bemutatta Rátfai Emesét aki a másnapi ünnepséget szavalataival gazdagította.
A mintegy 2 órás rendi gyűlés után közös vacsorán vettünk részt.
Szombaton reggel érkezett Dr. Holló József altábornagy úr valamint a Történelmi Vitézi Rend küldöttsége vitéz Hunyadi László vezetésével és néhány rendtársunk. Tíz óra előtt gyülekeztünk a Szent László szobornál. Pontosan 10 órakor a zászlókkal vezetve felsorakoztunk a szobor előtt. Az ünnepi beszédet Dr. v. Ravasz Istvány h.alezds. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, rendtársunk tartotta. Méltatta Szent László életét és országépítő munkásságát. Rátfai Emese Szent Lászlóról szóló verset szavalt. Ezt követően Rendünk majd a Történelmi Vitézi Rend elhelyezték a tisztelet koszorúit Szent László szobránál. A szokásos csoportkép után zárt menetben, elöl 3 lovassal vezetve, elvonultunk a belvárosi plébániatemplomban ahol 11 órakor megkezdődött az ünnepi Szentmise. Celebrálták ft. Nagy József kanonok, főesperes, plébános és Ft. Földi István badacsonytomaji plébános, rendtársaink.
A Szentmise keretében történt meg új lovagjaink felavatása melyet v. Imre László üve.fkp.helyettes végzett. A ceremóniát v. Erdélyi-Takács István h. szt. vezette le.
Az avatást követték a lovagkeresztes rangemelések majd a Szent László Érdemérem  átadása Fáber Miklós részére.
Az áldást követően a Szentmise végén elénekeltük a Himnuszt a kórus kiséretével.
A közös díszebédhez a Kapitány Hotel  új dísztermében volt terítve, melyet  13 órakor pezsgős fogadás vezetett be. Az asztali áldást követte Rátfai Emese felemelő szavalata: Papvári Elemérné Magyar Hiszekegye.
Két fogás között ukrán vendégünk Igor Mazepa kitüntetéseket adott át több rendtársunknak.Vitéz Serényi István rendtársunk Bécsből, aki 93 évesen ismét eljött, nagyon szép beszédben ecsetelte a magyar ifjuságra váró nemzetépítő feladatot.
A találkozó tervszerűen és eredményesen zajlott le melyet az időjárás és a szép számban megjelent rendtársak is segítettek.

kepekhim

 

A Szent László Társaság(1861) és Rend avatási ünnepségei és díszebédei Ausztráliában.


Adelaide Dél-Ausztrália 2010.június 13.
Az Adelaide-i Magyar Ház Árpád termében 40 rendtag és családtagjaik voltak tanúi Bayer József felavatásának. Dobozy István VRNT széktartó bevezető szavai szerint Rendünk munkáját a föld különböző helyeken végezzük, de a cél mindig ugyanaz mert arra fogadalmunk kötelez: a keresztény erkölcs és hagyomány, a jótékonyság, a Haza, a család, a nemzeti függetlenség és jogegyenlőség védelme, valamint a parancsuralmi, a nemzetellenes, és a magyarság érdekeit sértő megnyilvánulások elutasítása. Bayer József 5 éve vezetője az Adelaide-i Karitásznak, és ott végzett munkájával érdemelte ki meghívását Rendünk tagjai közé. Az avatási szertartás után a széktartó Révész Istvánnénak és Herendi Jánosnénak átadta a Rend Elismerő Okmányát miután évtizedek óta szolgálják a helyi magyar közösséget és Rendünket kimagasló önkéntes munkájukkal.

Melbourne Victoria 2010.június 26. A nagy Melbourne-i Magyar Központ klub helyiségében 44 rendtag és hozzátartozóik jelenlétében avatta fel Pálos István széktartó Tóth Zsuzsannát a Központ, a Magyar Cserkészet és a helyi magyar társadalom lelkes munkását. Ezután átadta a Szent László Érdemkeresztet Kovássy Mariannának a KMCSSZ. IV. Kerület parancsnokának és Faith Ferencnek a Központ pénzügyi igazgatójának a Melbourne-i magyar társadalom érdekében végzett kiváló munkájuk elismeréseként. Faith Ferenc kitüntetését leánya Éva vette át édesapja súlyos betegsége miatt. Pár nappal a kitüntetés átadása után Faith Ferenc visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.-

Sydney N.S.W. 2010.június 27. 60 évre visszamenő hagyomány szerint Szt.László névünnepén emlékezünk meg elesett hőseinkről a Szent László Rend díszebédje után. Délelőtt megkoszorúztuk a Rookwood-i temető magyar részében lévő Hősök Keresztjét, majd ünnepi szentmisén vettünk részt. Délután a Magyar Házban Stopic Hannelore zongora művésznő eljátszotta a Szent László Himnuszt. Ezt követően a megjelent 44 rendtag, hozzátartozóik és számtalan vendég jelenlétében Goór György főkapitány részleteket olvasott fel Dr.v.Ravasz István Sümegen tartott beszédéből. Ezután Falvi Elemér törzsszéktartó, v.Bene Ferenc József széktartó és v.Mécs János zászlótartó közreműködésével felavatta Borlai Tibort Magyarország Queensland-i tb.konzulját. A Brisbane-ben élő Borlai Tibor értékes munkát végez Magyarország és az emigrációban élő magyarok kapcsolatának fenntartásával. Avatása után a főkapitány kitüntette Debreczeny Zsuzsannát a Szent Korona Társaság legbuzgóbb munkatársát, a Vitézi Rend díszebédjeinek műsorvezetőjét, valamint Rendünk és a Sydney-i nemzeti emigráció egyik legértékesebb hölgy tagját a Rend Nagykeresztjével. Az emelvény előtt felsorakozott rendtagok kézfogással üdvözölték Borlai Tibort és fejezték ki jókívánságaikat Debreczeny Zsuzsannának.-Magyar találkozó az ausztriai Mattsee városkában


Július 2-4. között került megrendezésre Mattseeben városkában, mely Salzburgtól 20 km-re a Mattsee tó partján fekszik, a Szentkorona emlékmű újrabeszentelési ünnepsége.
Ezt az emlékművet a Vitézi Rend emeltette 1983-ban. Másfél évvel ezelőtt át kellett helyezni, amihez a közterületet a város biztosította.
Mattseeben állomásozott 1945 tavaszán az utolsó legitim magyar kormány, a közeli majorban pedig a koronaőrség a Szentkoronával, a Szent Jobbal és a koronaékszerekkel. A felbecsülhetetlen értékű, nemzeti identitásunk jelképei az összeomlás után itt találtak menedéket. A háború vége után, Itt lettek átadva az amerikai katonai hatóságoknak megfelelő egyházi kiséretben.
A programot Mattsee városa, a Történelmi Vitézi Rend, a Koronaőrök Szövetsége és a Magyarok Világszövetsége rendezte. Rendünket 6 lovag képviselte, ebből hárman rendi köpenyben. Vitéz Érczhegyi István eu.tszt. Ausztriából, vitéz Imre László h.fkp. Németországból, vitéz Bozó József szt., vitéz Erdélyi-Takács István h.szt., Dr. vitéz Ravasz István h.alezredes és Udovecz György h.ezredes Magyarországról a Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében.
A találkozón több magyarországi szervezet is jelen volt nagyszámú vendéggel.
A vasárnapi ünnepi szentmisén történelmi zászlókkal vonult be a korhű egyenruhába öltözött katonai alakulat Udovecz ezredes úr vezényletével. A Szentkorona másolatát a koronaőrök helyezték el a szentélyben az oltár mellé. A szentmisét követően katonás alakzatban sorakoztak fel a templom melletti hősi emlékmű elött a koszorúzó szervezetek. Dr. v. Ravasz István h.alezredes a HIM nevében koszorúzott.
A koszorúzás után minden csoport zárt alakzatban vonult fel a tóparti sétányon felállított Szentkorona emlékműhöz. Itt köszöntötte a város polgármestere a közreműködő szervezeteket és megjelent vendégeket, helybelieket. Az ünnepség keretében vitéz Bozó József erre az eseményre készített ezüst emlékérmet adott át a polgármesternek és v. Hunyadi László fkp.-nak. Az eseményt a Szózat és a Székely Himnusz eléneklése majd a helyi Schützenverein díszsortüze zárta.

kepekhim


Szent Jobb körmenet

Rendünk hagyományos részvétele az Augusztus 20-i Szent Jobb Körmeneten.

kepekhim


 

Keresztavatás az orosz (volt szovjet) katonai temetőben:


Idén Augusztus 21-én Zalaegerszegi Orosz (egykori Szovjet) katonai temetőben felállított praroszláv kereszt felszentelésének az ünnepségén Rendünk 3 tagú küldöttséggel vett részt.
A kereszt felszentelését Szergij Voronyezsi és Boriszoblebszkij metropolita végezte magyar és orosz papokkal közösen. Az ünnepségen az orosz diplomácia részérő a katonai attasé volt jelen. Magyar részről a város polgármestere és a hivatali képviselők jelentek meg. A Honvédelmi Minisztert Dr. Holló József altábornagy képviselte. A Szertartás végén rendünk is elhelyezte a megemlékezés koszorúját.
Rendünk képviseletében Dr.Holló József altábornagy,vitéz Bozó József tartományfőnök és Szlama József Rendtagunk volt jelen.

kepekhim


A Történelmi Vitézi Rend avatási ünnepsége

Szeptember 25.-én szombaton a belvárosi plébániatemplomban rendezte meg a Történelmi Vitézi rend avatási ünnepségét. Rendünkből vitéz Káplán György és Szőnyi Ferenc VRNT lovagköpenyben voltak jelen. vitéz Érczhegyi István tszt., vitéz Erdélyi-Takács István szt. és vitéz Imre László h.fkp. mint vitézi tisztségviselők vettek részt az avatáson.
A keresztény egyházak képviselői beszédei után vitéz Hunyadi László főkapitány felavatta a várományosokat és a saját érdem alapján felterjesztetteket.
A kitűnően megrendezett esemény ismét megerősítette a TVR és rendünk közötti baráti kapcsolatokat.

kepekhim


Október 6-i megemlékezés és emlékműavatás

Beszámoló később kerül feltöltésre.

kepekhim


Látogatás és adomány Backamadarason

v.Bozó József szt. október 8-10.i hétvégén Erdélybe utazott, a Nyárád-völgyi Backamadarasra ahol Koncz László tiszteletes úr fogadta. A backamadarasi református egyházközség visszakapta a román állam által 45 után elkobzott ovodaépületet igen leromlott állapotban. Az épület tatarozásához rendünk pénzadománnyal járult hozzá. Ennek az átadására került sor ünnepélyes keretek között. Jártak Nyárádszentimrén, Nyárádszentlászlón és a régi ismerősöknél is. A vasárnapi ünnepi istentiszteleten v. Bozó József átadta rendünk főkapitányának és tagjainak üdvözletét, majd a község és egyház képviselőinek Szent László emlékérmet ajándékozott.
Köszönet Koncz László tiszteletes úrnak és kedves családjának a szíves, családias vendéglátásért.

kepekhim


Évzáró rendi gyűlés.


A szokásos évvégi rendi összejövetelünket ismét Budapesten a Vén Diák kávéház különtermében tartottuk meg. A télies, decemberi időjárás ellenére szép számmal gyültek össze rendtársaink szombaton délután.
Röviddel 3 óra után a Hiszekegy elmondása után vitéz Bozó József széktartó nyitotta meg a rendi gyűlést. Beszámolt a júniusi sümegi találkozó óta történtekről, rendi küldöttségek útjairól, meghívásokról valamit adományaink eljuttatásáról. Dr. Polgár Károly zászlótiszt tájékoztatott rendünk elismeréséről, működéséről.
vitéz Imre László
h. főkapitány átadta főkapitányunk Goór György üdvözletét és vázolta a jövő évi terveket, programokat.

A hozzászólásokat, javaslatokat a jövő évi avatásra felterjesztettek bemutatkozása követte. A beszámolókból kiderült, hogy Rendünk céljainak megfelelően ebben az évben is sikereket könyvelhetett el. Rendünk működése a nagyvilágban és a magyarországi törzsszékben is töretlenül folytatódott, úgy szervezeti mint karitatív téren.A baráti és bajtársias légkörben lezajlott összejövetel hivatalos része után a jelenlévők zöme együtt maradt további baráti beszélgetésre.

kepekhimTovábbi hírek fokozatosan kerülnek feltöltésre.

lapteteje