Hírek

Események

2009

Emlékmise a Kormányzóért

2009. február 7.-én 11 órakor Budapesten a belvárosi plébániatemplomban vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr halálának emlékére, a Horthy Miklós Társaság és a Történelmi Vitézi Rend által rendezett szentmisén vettünk részt. Az eseményen képviselték rendünket: vitéz Imre László h.fkp., vitéz Bozó József szt., vitéz Káplán György és Szőnyi Ferenc. Rendünk h. széktartója, vitéz Erdélyi-Takács István református lelkész a szentmise végén méltatta a kormányzó emberi nagyságát, és Magyarország feltámadásában betöltött történelmi szerepét.

 


Évzáró rendi találkozó Nürnbergeben

2009. február 28.-án Nürnbergben tartottuk meg a németországi szék évzáró összejövetelét. Az ülést Dr.Dr.v. Romhányi Tibor eu tszt. vezette le, beszámolva a 2008. év rendi eseményeiről. Az irányadó fő célkitűzésünk a 2009. évre is a karitatív tevékenység, együttműködve a német Ordo Militaris Teutonicus, és az ukrán Mihály Arkangyal lovagrendekkel. Az éves pénztárjelentést Bunford Zoltán VRNT kp szt., kincstárnok terjesztette elő. A rend németországi vezetőit a jelenlévők egyöntetűen megszavazták eddigi tisztségükben.

v. Imre László h.fkp. főszéktartó

 


Évforduló

2009 március 5.-én Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében rendezett ünnepségen v. Bozó József szt. és Dr.v. Ravasz István alezredes képviselték rendünket. A megemlékezésre a m. kir. Koronaőrség egyenruhájának bevezetése 100.  évfordulója alkalmából került sor.

 


Rendi Küldöttség Pápán,Nagyacsádon

Dr. Mail József pápai plébános, érseki helynök úr meghívására 2009. március 20-án rendi küldöttség utazott Pápára. A háromnapos rendezvény keretében részt vettünk a pápai Szent Anna katolikus óvoda tornatermének átadásának ünnepségén, valamint a nagyacsádi új katolikus kápolna beszentelésén. A rendezvényen a német Ordo Militaris Teutonicus renddel kötött megállapodásunk keretében vettünk részt. Az OMT nagy értékű segélyszállítmányokat juttatott el Pápára, melyek költségeihez rendünk is hozzájárult. Szombaton 11 órakor gyülekeztünk a Szent Anna óvodában, ahol a lépcsőházban Dr. Mail József plébános emléktáblát szentelt be, melyen az OMT és a veszprémi Érsekség mellett a Szent László Rend is, mint adományozó szerepel.
Az eseményen jelen volt Kovács Zoltán Pápa város polgármestere, országgyűlési képviselő is. Délután Nagyacsádon az új katolikus kápolna átadására és beszentelésére került sor. Az ünnepi szentmisét Márfi Gyula veszprémi érsek úr celebrálta. A kápolna teljes padozatát valamint számos kegytárgyat, szobrot az OMT és a Melrichstadt-i (Bayer) Máltai Segélyszolgálat adományozta. Ezt követően a nagyacsádi polgármesteri hivatalban a polgármester úr fogadást adott. Ez alkalommal a Budapestről érkezett rendtársaink által összeadott pénzadomány átadtuk Dr. Mail József plébános úrnak, hozzájárulásként a rendezvénnyel kapcsolatos kiadásaihoz. Este Sobor községben, a Kastélyszállóban tartott díszvacsorán vettünk részt.
A vacsora során az OMT nagymestere által rögtönzött gyűjtésnél rendünk tagjai 400€ adományt adtak az OMT következő Magyarországra irányuló segélyszállítmányának költségeihez.
A találkozón részt vett rendi küldöttségünk tagjai voltak:  vitéz Imre László h.fkp.,vitéz Bozó József szt., vitéz Erdélyi-Takács István h.szt., Dr. Polgár Károly, vitéz Fejér Gyula, Gregus János, Rátz Csaba, Döbrentei Emil.

kepgalpapa


Rendi adomány HIM-nek

Rendünk nagyértékű komputerfelszerelést adományozott ez év áprilisában a Hadtörténeti Intézet és Múzeum számára. A HIM Hagyományörző osztályán dolgozik két rendtársunk Dr. v. Ravasz István alezredes és Udovecz György ezredes. Évente adnak ki értékes könyveket, melyek a m.kir. honvédség történetével fogalalkoznak. Nemes munkájukat kívánjuk támogatni a modern komputertechnika adományozásával.

Április 17.-én A Hadtörténeti Intézetben mondott köszönetet Dr. Holló József altábornagy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója rendünk képviselőinek v. Imre László h. fkp.-nak és v. Bozó József széktartónak az adományért.

kepekhim


 

Rendi küldöttség Belgiumban a templomos rend avatási ünnepségén

2009. április 25-én 4 tagú rendi küldöttség utazott a belgiumi Bilzen városába  a belga Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani rend meghívására.
Szombaton délelőtt megtekintettük a Német Lovagrend egykori birtokát Altenbiesen-t.
Ez az erősség a 13. században épült, ma is jó állapotban van.
A délutáni avatási ünnepségre a Sint-Mauritius templom előtt gyülekeztek a baráti rendek tagjai és a vendégek. Többek között jelen voltak a der Greif, Szent György, Livladi Schwertritter, Templer, Szent László rendek képviselői. A vendégeket Verdoodt-de Bois Guy nagymester vezette be a kijelölt helyekre.
A 3 órakor kezdődő avatási szertartás első aktusa egy kitüntetés átadása után rendünk ajándékát a Szent László rend zászlószalagját v. Bozó József és v. Imre László kötötték fel a Templomosok zászlajára. Az avatási ceremónia nagy gondossággal és kitűnő szervezéssel folyt le. Ezután a polgármesteri hivatalban gyülekeztünk, ahol a helyi polgármester köszöntötte a belga és külföldi vendégeket. A nagymester bemutatott bennünket a polgármesternek, akivel Flamand német nyelven értettünk szót majd köszönő és elismerő sorokat írtunk be a város nagykönyvébe magyar nyelven.
Az esti fogadáson átadtuk rendünk ajándékát a nagymesternek. A térkép Gent városának spanyoloktól való felszabadulását ábrázolja a 17. századból. Az est nagyon barátságos hangulatban tartott éjfélig. Tapasztalhattuk a magyarok iránti szimpátiát és köszönetet.
A vasárnapi hazafelé vezető úton érintettük Aachen városát és megtekintettük a Dómot melyben Nagy Lajos királyunk rendezett be magyar kápolnát a 14. században. Itt történt 1954-ben rendünk németországi újjászervezése József főherceg és v. kisbarnaki Farkas Ferenc vezetésével.


Látogatás a "der Greif" rend avatási ünnepségén.

A "der Greif" rend meghívására 7 tagú rendi küldöttség érkezett május 2-án a Frankfurt melletti Dietzenbachba, a rend találkozójára. Szombaton délután a közeli katolikus templomban gyülekeztek a vendéglátó és baráti lovagrendek. Az avatási ünnepségre szentmise keretében került sor. Rendünk zászlaját vitéz Bozó József szt. vitte be a templomba. A szentmise végén 2 új rendtagot avattak. Az avatás után a hotel dísztermében állófogadáson, majd gálavacsorán vettünk részt. A Szent László rend küldöttsége volt a legnépesebb. A magyar asztalnál kilencen foglaltunk helyet.
Régi barátként üdvözölhettük Borwin Hercog zu Mecklenburg herceget a rend tiszteletbeli nagymesterét. Ő anyai ágon József főherceg leszármazottja.
Küldöttségünk tagjai voltak: v. Imre László h.fkp., v. Érczhegyi István szt., v. Bozó József szt., v. Erdélyi-Takács István h.szt., Juricskay András.

kepekgreif


Rendi küldöttség Nagyváradon

-az eseményről késöbb készül beszámoló-

kepekgreif


A belga Templomos Rend látogatása Budapesten


Monseigneur Guy Verdoodt-de Bois a belga Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Militiae Christi Oecumenis rend kormányzója és nagypriorja rendünk meghívására a sümegi találkozó előtt Budapesten töltött néhány napot. Június 9-10-én megszerveztük számára a Parlament, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum meglátogatását.
Kovách Sándor rendtársunk előzetes megbeszélése után kedden 11 órakor fogadott bennünket Harrach Péter az Országgyűlés elnökhelyettese, a KDNP Országházbeli irodájában. A kölcsönös bemutatkozás és baráti megbeszélés után a számunkra rendelt idegenvezető bemutta vendégeinknek a Parlament épületét. A vezetés után a Parlament Vadásztermében közös ebéden vettünk részt.
Délután a régi földalattival vittük vendégeinket a Hösök terére ahol a Templomos Rend kormányzója, aki civilben a belga királyi rendőrség felügyelője és a háborús veteránok szövetségének elnöke, tisztelgett az ismeretlen katona emlékhelye előtt.
Vendégünk a belga rendőrség tisztképzésének magas rangú vezetője, ezért különös érdeklődésre számíthattunk a rendőrtiszti Főiskola bemutatásával. A látogatást Dr. Parádi József rendtársunk szervezte meg. A Rendőrtiszti Főiskola buda legszebb helyén álló épületéhez szerda de. 10 órkor érkeztünk ahol már várt bennünket Az iskola külügyi osztályának vezetője. Küldöttségünk tagjai voltak: Guy Verdoodt-de Bois, kisérője Patrik Semal, Vitéz Hunyadi László a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, vitéz Imre László h.főkapitány, Kovách Sándor. Vendéglátó Dr. Parádi József főiskolai tanár, rendtársunk.
A bevezető és kölcsönös bemutatkozások után a küldöttséget fogadta irodájában prof.Dr. Sárkány István rendőr vezérörnagy rektor, tanszékvezető.
Guy Verdoodt-de Bois átadta a belga rendörség ajándékait, majd röviden bemutatta a belga r.tisztképzést.
A Rendőrtiszti Főiskola ismeretterjesztő filmjének megtekintése után a tanszék egyik tantermében a dokumentumok hamisításával és leleplezésével kapcsolatos technikával és eljárásokkal ismerkedhettünk. Ezután a főiskola lőterét mutatták be.
A kölcsönösen hasznosnak igérkező látogatást közös ebéd zárta az iskola ebédlőjében.
A délutáni program a Hadtörténeti Intézet és Múzeum várbéli épületében folytatódott. Itt Udovecz György h.ezredes vezette végig a vendégeket a kiállításokon. A látogatás az Hagyományörző Osztály irodájában végződött, ahol a vendégeket Dr. Holló József altábornagy HIM főigazgató is üdvözölte.
A budapesti látogatás kitűnően sikerült, látva a belga vendégek csodálatát és megelégedettségét biztosak lehetünk, hogy ez hazánk és rendünk tekintélyét emelte.

v. Imre László h.fkp.

kepekgreif

lapteteje


Sümegi talákozó 2009 Június 11-14


Az idei központi rendezvényünkre ismét a történelmi környezetű Sümegen került sor.
Az előkészületek már csütörtökön megkezdődtek, a meghívott baráti lovagrendek egymás után érkeztek. Rendi küldöttséggel volt jelen a belga Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Militiae Christi Oecumenis Monseigneur Guy Verdoodt-de Bois kormányzó és nagyprior vezetésével, a német Der Greif rend. Délután a római katolikus plébánián átadtuk Nagy József főesperes, plébános úrnak rendunk adományát, mellyel a Maulbertsch freskók restaurálásához szeretnénk hozzájárulni.
Másnap, pénteken reggel 9 indult a busz a kirándulókkal Veszprémbe az érseki palota megtekintésére. A kirándulás nagyon jól sikerült, Marfi Gyula érsek úr is fogadta a látogatókat. Köszönet jár Mail József érseki helynök úrnak aki a látogatást megszervezte.
A rendi gyülés du. 4 órakor kezdődött pezsgős fogadással. Díszvendég volt rendünk fővédnöke, priorja Tempfli József nyá. nagyváradi megyéspüspök, Éva Maria Barki nemzetközi jogász Bécsből.
A gyülésen üdvözöltük az ausztráliai törzsszék képviselőjét Dobozy István széktartót.
A törzsszéktartói, széktartói, főszéktartói beszámolók után Kiss Gábor tartott vetítőképes ismeretterjesztő előadást a magyarországi tényleges és hamis lovagrendekről. Ezután következett Udovecz György h. ezredes avatása. Erre a rendkívüli avatásra azért került sor mert Udovecz ezredes Győrben vezette a "Győri csata" rendezvényt melyre még a gyűlés után el kellett utaznia.
Szombaton 10 órakor kezdődött a hagyományos koszorúzás a püspőki palota előtti téren. Szent László szobra előtt már teljes létszámban sorakoztunk fel. A külföldi rendek mellett vendégünk volt a Történelmi Vitézi Rend küldöttsége is. Dr. Kosztin Árpád beszédét Tomas Weschbach a német Der Greif rend lovagja követte, aki sümegi élményeit (harmadszor volt jelen) és Szent Lászlóról alkotott benyomásait ecsetelte.
Rendünk koszorúját Dobozy István ausztráliai széktartó és Dr.v. Hőgyész László helyezték el Szent László szobránál. A TVR koszorúját v. Hunyadi László helyezte el.
A szokásos csoportépkészítés után zárt alakzatban vonultunk a r.k. templomhoz. Itt egyenként vezettük be vendégeinket a kijelölt helyeikre majd bevonult a rendi zászló és avatópallós amit v. Imre László h. fkp., Dr.v. Romhányi Tibor tszt., v. Bozó József szt. követtek. A Szentmisét Tempfli József nyá. nagyváradi megyéspüspök celebrálta Dr. Mail József érseki helynök és Nagy József főesperes, kanonok, plébános aszisztálásával. A szentmisét követően az új lovagok avatására valamint a rangemelésekre került sor.
Az ünnepség után különbusszal mentünk vissza a Kapitány Hotelbe, ahol a díszebédre került sor. Itt tolmácsolta az ünnepi gyülekezetnek Goór György főkapitány üdvözletét Dobozy István ausztráliai széktartó.
A belga Templomos rend kormányzója ünnepélyes keretek között adta át kinevezését Rudi Vandenberg úrnak, aki nagyköveti rangban a Templomos rend és rendünk közötti kapcsolatokért felel. Mielőtt a beiktatás megtörtént, a kormányzó megkérdezte v. Imre László h. főkapitányt, hogy egyetért e ezzel a kinevezéssel. "Rendünk nevében elfogadom" hangzott a válasz.
Ezután Éva Maria Barki mondott néhány perces beszédet a trianoni igazságtalanságokkal kapcsolatban.
A díszebéd és az ünnepélyes hangulat délután 4 ig tartott. A vendégek nagyobb része még vasárnap reggeli utánig maradt, élvezve a kellemes nyári meleget a város és a hotel nyujtotta lehetőségeket. A találkozó sikeres volt. Várjuk jövőre is rendtársainkat az egész világról valamint a baráti lovagrendek képviselőit.

v. Imre László h.fkp.

kepekgreif


 

Rendünk látogatása az OMT Csiemsee-i találkozóján.

Június 26.-án pénteken, érkeztünk a festői Chiemsee partjára Prien városkába. A tóparton fekvő saját jachtkikötővel rendelkező Yacht hotelben nyertünk elhelyezést. Rendünk küldöttsége Magyarországról és Németországból érkezett.
Vitéz Imre László h.fkp.,vitéz Bozó József szt., vitéz Erdélyi-Takács István h.szt., Dr. Polgár Károly, és Salamon Csaba, vettek részt a kétnapos találkozón, melyet a német Ordo Militaris Teutonicus rendezett. A legtöbb vendég már pénteken érkezett, ők az estét kellemes beszélgetéssel töltötték. Több baráti lovagrend is képviseltette magát.
Szombaton délután került sor az avatási ünnepségre a Fraueninsel szigeten egy barokk katolikus templomban. A Szentmisét Mail József érseki helynök kanonok, pápai plébános celebrálta Szijártó László káplán és v. Bozó József aszisztációjával.
Az esi gálaműsor a hotel dísztermében került megrendezésre, ahol számos régi baráti lovagrendet üdvözölhettünk. Többek között jelen voltak: der Greif, Schwertritter Orden von Livland, a Mihály Arkangyal rend Ukrajnából, a Szent György rend Angliából és Ausztriából.

Képek később kerülnek fel


Lovagkereszt átadása Montreálban.


Rendünk kanadai törzsszéke július 5-én tartotta meg Montreálban a lovagkereszt átadásának ünnepségét. A szentmisét főt. Androvich Tamás plébános tartotta a Miasszonyunk magyar kat. templomban. A szentmisét követően a lovagkeresztet Baka Károly VRNT kanadai törzsszéktartó, és vitéz Detre Gyula tb. tszt. adták át Siket György kanadai ht. szds. volt cserkészparancsnok rendtársunknak. Ezt követően a megjelent rendtagok és vendégek az ifjusági otthonban közös ebéden vettek részt.

kepekgreif 

DVD készülékek az erdélyi Nyárádmenti magyar iskoláknak.


Július 13-án v. Imre László üve.fkp.h. és v. Bozó József szt. Erdélybe indultak. A Nyárád-völgyi magyar településeken működő magyar iskolák számára 4 db DVD készüléket vittek  magukkal. Nagyváradon meglátogattuk Tempfli József nyá. megyéspüspök urat, rendünk katolikus fővédnökét. A püspök úr az új lakosztályában fogadott és reggelivel vendégelt meg bennünket. Vitéz Bozó József átadta Tempfli püspök úrnak a nemrég elkészült Prohászka Ottokár ezüst emlékérmet.
A következő állomás a Backamadarasi református parókia volt, ahol Koncz László tiszteletes úr fogadta a régi barátokat. A református gyülekezet számára több karton könyvet adtunk át Koncz tiszteletesnek. Másnap Karácsony Károly polgármester fogadta rendünk képviselőit nyárádgálfalvi hivatalában. A magyarság Erdélyben való megmaradásának egyik legfontosabb feltétele a magyar nyelvű iskolai oktatás. A Nyárád-völgyi színmagyar falvakban, így Nyárádgálfalván, Szentlászlón, Szentháromságon és Nyomáton is magyar nyelvű általános iskolai képzés folyik. A mai kornak megfelelő, színvonalas oktatáshoz járulunk hozzá a DVD lejátszó készülékekkel. Ezek a technikai eszközök lehetővé teszik az anyaországi ismeretterjesztő anyagok korszerű felhasználását az oktatásban.
Rendünk ajándékának átadása után a polgármester úr Szentlászló községben remek ebebéddel vendégelte meg a küldöttséget.
Az ajándékot a magyarországi rendtagok adományaiból tudtuk megvásárolni Budapesten. Köszönet érte.

kepekgreif


Augusztus 20-i Szent Jobb Körmenet

Képek és beszámolók később kerülnek fel.


Évzáró Rendi találkozó

Idén éves Rendi találkozónk és évvégi beszámolónk a Central kávéházban volt,melyen v.Major Norbert Gusztávot a Rend tagjává avattuk.

kepekgreif


 

 

 

 

lapteteje