Hírek

Események

2008


Mátyás templom

Január 6-án a Mátyás templomban öttagú Rendi küldöttség vett részt a Szent Korona visszaadásának (1978. január 6.) 30. évfordulóján tartott szentmisén, melyen a rossz idő ellenére a társ-lovagrendek mellett számos hívő vett részt. A szertartáson elhangzott Liszt Ferenc Koronázási miséje.


Vitézi bál

Február 2-án a Hadtörténeti Múzeum Márványtermében rendezte a Történelmi Vitézi Rend a hagyományos Vitézi bálját. Az eseményen a Szent László Lovagrendet hat tagú küldöttség képviselte.


Érem kiállítás

Március 14-én az ostffyasszonyfai Művelődési Házban v. Bozó József, a Magyar Részek széktartója érem kiállítást rendezett, melyet v. Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya nyitott meg. Az esemény kapcsán v. Bozó József Rendtársunkkal, dr. Ravasz Istvánnal együtt megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát.


Múzeum avatás

Március 20-án a Határőrség Múzeumát avatták fel Siklóson, a Várban. Az eseményen Rendünket küldöttség képviselte, akik díszőrséget álltak a zászló-felvonásnál, a fegyveres erők védőszentjének, Szent László emlékhelyének megkoszorúzásánál, valamint a Múzeum megnyitásánál.Nagyváradi Zarándokút

Április 19-én a Varadiánium ünnepségek záróeseményére a vasárnapi szentmisére Nagyváradra utazott rendi küldöttségünk, melynek tagjai voltak: vitéz Imre László ügyv.h.főkapitány, Dr.Dr.vitéz Romhányi Tibor eu-törzsszéktartó, Bunford Zoltán kp.szt.kincstárnok, vitéz Bozó József széktartó Kiss Gábor Iván és Dr.vitéz Hőgyész László. A szentmisét az újonnan Bukarestbe delegált pápai nuncius celebrálta Tempfli József nagyváradi megyéspüspök úr segédletével. A szentmisét a Nagyváradon őrzött Szent László herma körbevitele zárta. Küldöttségünk a Szent ereklye tiszteletére díszőrséget állt annak bemutatásakor. A szentmisét követő díszebéden v. Bozó József Szent László ezüst emlékérmet adott át a Pápai nuncius úrnak. Tempfli püspök úr Kanonoksori rezidenciáján Dr.Dr. v. Romhányi Tibor eu-tszt. átadta a püspök úrnak a magunkkal hozott ruhaadományát.Az idei sümegi ünnepségünkre

Június 12-15. között került sor.Csütörtök estére már megérkeztek az OMT, a Greif, és az ukrán Mihály Arkangyal lovagrendek képviselői. A szokásos előkészületek után az estét a kibővült létszámmal a Csárda vendéglőben töltöttük. Péntek reggel 10 órakor indult az első program, mely Badacsonyba vezetett. Tempfli püspök úr előre jelezte, hogy ő már csütörtökön a Szeremley birtokon lesz és ott csatlakozik hozzánk. A ragyogó borkínálat mellett kitűnő szürkemarha pörkölt volt a bőséges ebéd. Beszélgetés, ismerkedés után fél kettőkor indultunk vissza Sümegre. A rendi gyűlést megelőző pezsgős fogadáson már mindenki ott volt, így a belga Templomos lovagrend képviselője és Tempfli püspök úr is. Kanadából eljött egy rendtársunk, akit ottani magyar barátja kísért. Ausztráliából érkezett Krantz Gyula nejével láthatóan jól érezték magukat, kivéve részüket a programok előkészítésében. A gyűlésen a tisztségviselői beszámolókon kívül Klaus Blos tartott vetítéses bemutatót az utóbbi években Magyarországra irányuló segélyakciókról, különös súllyal a velünk Máltán kötött együttműködési megállapodás szerinti végrehajtott eseményekről. A rendi gyűlést követően ismét a csárda étteremben gyűlt össze a népes társaság. 9-óra után indultak a bátrak a vár megmászására. Szerencsésen felérve borkóstoló várt minket. A várkápolnában v. Imre László beszélt a korábbi avatások színhelyéről és a várat övező török időbeli történetekről. A szombati szoborkoszorúzáshoz már teljes létszámmal mintegy 80-90 fővel vonultunk fel. A Vitézi Rend jóvoltából a mi rendi zászlónk mellett legalább 8 történelmi magyar zászlót lengetett a szél, nagy figyelmet keltve a sümegi főutcán. A koszorúzást követően zárt alakzatban vonult az egész csapat a plébániatemplomig. Itt a gyors előkészítés után Dr.DR.v. Romhányi Tibor tszt. szólította a vendégeket és rendtagokat, akiket v.Érczhegyi István szt, és v. Bozó József szt. kísértek a kijelölt helyeikre. A kórus (kiket Ács Tibor nürnbergi operaénekes rendtársunk támogatott kiváló hangjával) énekével kísérve vonult be a rendi pallós (v. Thurzó Frigyes vitte) a zászlóval a Káptalan megjelent tagjaival. A szentmisét Tempfli József nagyváradi megyéspüspök szolgáltatta, kisérve Dr. Mail József érseki helynök, pápai plébános és Nagy József helyi plébános által. Az új rendtagok avatása tervszerűen és zökkenőmentesen zajlott le a szentmise után. A Kapitány hotel dísztermében közös ebéden vettünk részt, ahol a megjelent lovagrendek nagymesterei kitüntetéseket adtak át rendünk aktív, a rendek közötti kapcsolatok ápolásáért sokat tévő rendtagjainknak, így Kovách Sándor, Bunford Zoltán, Dr.Dr.v. Romhányi Tibor, v.Bozó József, v.Káplán György, Dr. Kosztin Árpád, v. Imre László, Faber Miklós, Kiss Gábor lovagoknak. Ez a találkozó volt a 10. a sümegi összejövetelek sorában és ha lehet fokozni akkor az eddigi legrangosabb és legemlékezetesebb, méltóan egy jubileumi találkozóhoz.

sumegitalak2008Rendi küldöttség

Június 21-én három tagú Rendi küldöttség vett részt a Kereki községben tartott emlékmű koszorúzásán, melyet a Puma repülő-század hős pilótáinak emlékére emeltek.Az OMT regensburgi találkozója

Június 27-29. között tartotta a német Ordo Militaris Teutonicus Regensburg városában az avatási ünnepségét. Ezen a találkozón rendünket képviselték Dr.DR. vitéz Romhányi Tibor eu.tszt., vitéz Imre László ügyv.h.fkp., Bunford Zoltán kp.szt.kincstárnok, vitéz Bozó József szt., vitéz Erdélyi-Takács István, Dr. Heim Dezső. Regensburg történelmi belvárosában egy barokk-rokokó katolikus templomban tartott lovagavatási szertartáson részvettek az európai lovagrendek képviselői nagymestereik vezetésével. Az ünnepség után zárt menetben, élen az augsburgi hagyományőrző katonai zenekarral vonultunk át a belvároson át a Turn und Taxis kastélyhoz, melynek egyik dísztermében gyülekeztünk a díszvacsorához. A vacsora a szokásos pohárköszöntőkkel és kitüntetés-átadásokkal éjfélig tartott. Ez az eredményes találkozó is a nemzetközi lovagrendek közötti kapcsolatok elmélyítését szolgálta magas fokon.Adományátadás

Július 14-én, hétfőn Budapesten a Szent István Bazilika hivatalában látogatást tettünk ft. Szabó Géza kanonok úrnál. Ezen a megbeszélésen, melyen bejelentettük a rendi küldöttség részvételét az augusztus 20.-i Szent Jobb körmeneten, átadtunk a Bazilika javára 500€ rendi adományt. Az átadást, átvételt aláírásukkal igazolták v. Imre László ügyv.h.fkp., v. Bozó József szt. és ft. Szabó Géza kanonok úr.Adomány Erdélybe

Július 15-én, vitéz Bozó József szt., és v. Imre László ügyv.h.fkp. Erdélybe indultak az ottani református közösséghez egy ruha és könyvszállítmánnyal. Koncz László Ferenc backamadarasi tiszteletes úr, akinek már nyárádszentimrei állomáshelyén is segítettünk, a Nyárád-völgy több magyar településének is lelkipásztora. Hozzá tartozik Nyárádszentlászló falu is. A kétnapos látogatás során megtekintettük Backamadaras és Nyárádszentlászló történelmi templomait. A backamadarasi templomkertben három nap múlva tervezett kopjafa szerű emlékoszlop felállítását már nem tudtuk megvárni de láthattuk a készülő emlékoszlopot és makettet is kaptunk ajándékba. Az ezekben a hetekben tervezett nyárádszentlászlói gyermektáborozás költségeihez pénzadománnyal járultunk hozzá.Kárpátaljai rendi találkozó

Július 18-án rendi küldöttség utazott Ungvárra az ukrán Mihály Arkangyal lovagrend meghívására. A találkozóra a két éve Kijevben megkötött együttműködési megállapodás keretében került sor. A küldöttség tagjai voltak: Dr.Dr.vitéz Romhányi Tibor eu.tszt., vitéz Imre László ügyv.h.fkp., Dr, vitéz Hőgyész László, Kiss Gábor. Az ungvári Rónay Andrea aki a Mihály Arkangyal rend tagja, a megyei szociális osztály vezetőjének segítségével megkereste azt a Kárpát-aljai intézményt, melyet azonos arányban (1000-1000€) a két rend adománnyal támogat. Munkácson a XIX. sz.-ban alapított leányárvaházat találták alkalmasnak, ahol a segély a legmegfelelőbben lesz felhasználva. Előzetesen megvásároltak a teljes szükségletnek megfelelő ágyneműt, amit aztán a mi adományunkból kifizettek. Az átadás ünnepélyes keretek között a munkácsi árvaházban zajlott le a zömében magyar származású gyerekek és nevelők jelenlétében. A helyi TV és sajtó interjút készített az eseményről. Küldöttségünk ellátogatott az Ungvár belvárosában lévő egyetlen katolikus templomba ahol megismerkedtünk annak magyar plébánosával. Elmondása szerint az ungvári magyar katolikus plébánia működtet egy melegkonyhát mely a helyi idős főleg magyar rászorulókat lát el napi egyszeri meleg étellel. Mivel állami támogatást nem kapnak, nehéz technikai és anyagi körülmények mellett látják el azt a keresztényi szolgálatot. Elhatároztuk, hogy lehetőségeink szerint a következő pénzadományt ennek a katolikus intézménynek visszük. A vasárnap délutánig tartó látogatás során megtekintettük a munkácsi, Neviczki és ungvári várakat. A baráti és meglepően szeretetteljes fogadtatás mindvégig tapasztalható volt ukrán vendéglátóink részéről. Szándékaink szerint szolgálja ez az ukrán kapcsolat a Kárpát-aljai magyarság megsegítésének lehetőségeit.Szentmise és Szent Jobb körmenet

Augusztus 20-án Rendi küldöttség, családtagokkal együtt vett részt a hagyományos, Szent István államalapító királyunkra emlékező Szentmisén és az azt követő Szent Jobb körmeneten. A Bazilika előtti Szentmisét Erdős Péter bíboros mutatta be, majd a nagyszámú érdeklődők sorfala között példás rendben vonultunk végig a körmenetben. Megható volt a befejezésül elénekelt Himnusz és Székely himnusz.


Rendi küldöttség az ukrajnai Tschernowitzban szeptember 19-22

Szeptember 19-22 Az ukrán Mihály Arkangyal lovagrend meghívására 6 tagú rendi küldöttség utazott az ukrajnai Bukovinában található egykori k. u. k. keleti határán fekvő városba. Dr.Dr. vitéz Romhányi Tibor eu. törzsszéktartó és vitéz Imre László üve. h. főkapitány Münchenből repültek Kievbe. Münchenben csatlakozott a német Ordo Militaris Teutonicus (OMT) 3 tagú küldöttsége. A kievi reptéren a Mihály Arkangyal lovagrend kievi tagjai (3) vártak minket és egy Mercedes kisbusszal indultunk a kb. 600 km-es útra Tschernowitz felé. Közel 10 órás út után éjjel 3 kor érkeztünk Tschernowitzba a Bukovina Hotelba. A küldöttségünk másik fele Kovách Sándor, Dr. Baka Levente, és Kiss Gábor Budapestről indult gépkocsival. Őket v. Bozó József széktartó vezette. Nekik még Ungvárra is be kellett menni, hogy csatlakozhasson Rónay Andrea, aki a mindenkori tolmácsunk. Ök átvágva Kárpátokon a Tatárhágón keresztül értek Bukovinába. Az ukrán-román, nyugatról keletre tartó határvonal mentén haladtak Tscernowitz irányába. Az idei tavaszi tiszai árvíz több helyen elvitte az utat és hidakat. Kalandos útjuk volt a szintén kb. 600 km-úton. A reggelinél találkoztunk fél 9 kor. Ezután 9-10 között megtörtént a regisztráció, majd busszal indultunk az első programra az 50 km-re lévő Halics egyik várának megtekintésére. A neve Chocim és valamelyik nagyobb folyó partján épült. Nagyon szép vidék, ősi környezettel. Idegenvezető mutatta be a várat mely a XV. századtól számos birtokost látott. Tatár, orosz, lengyel, magyar, török, uralta a vidék legjelentősebb erősségét. Elfoglalni nem tudták, csak a jelentősebb politikai változások hatására cserélt gazdát. Teljesen ép állapotban van ma is.
Visszaérkezve Tschernowitzba közös ebéden vettünk részt a központban lévő egyetem éttermében. Ezt követte az ukrán rend gyűlése, mi pedig városnézésen vettünk részt. Este 7 órakor gálavacsora volt soron, teljes rendi pompában a szállodánk különtermében.
Ekkor küldöttségünk minden tagja ajándékcsomagot kapott a jelenlévő kozák szervezet egyik vezetőjétől. v.Bozó J, Dr.Dr.v.Romhányi T, és v.Imre L. kozák kitüntetést kaptak, melyhez oklevél és igazolvány is járt. A kellemes, barátias légkörben eltöltött vacsora ismét a késői órákig tartott. Külön ki kell hangsúlyozni a rendkívül gazdag étel és italkínálatot, mely vetekedhet bármely nyugati vendéglátónk által nyújott színvonallal is! Nem is beszélve a soha ki nem fogyó vodkáról! Másnap vasárnap 10 órakor kezdődött az ortodox istentisztelet egy, a város központjában lévő örmény katolikus templomban. Itt az ortodox pravoszláv pópa mellett egy örmény katolikus pap is közreműködött. Itt került sor a kölcsönös kitüntetésekre az OMT a Mihály Arkangyal részéről. v. Bozó József széktartót az ukrán Mihály Arkangyal lovagrend tiszteletbeli tagjává avatták. Az ünnepség után ismét a hotel különtermében gyülekeztünk a díszebédhez. A különböző fogások alatt v. Bozó József Szent László és Corvin Mátyás ezüst emlékérmeket adott át a Mihály Arkangyal rend vezetőinek. Mi pedig egy neves bukovinai festőművésztől a "Bukovinai művészekről" szóló képeskönyvet kaptunk ajándékba.
A délután már szabad volt. Kihasználva a szép napos, kellemes időt, ismerkedtünk a történelmi Tschernowitz utcáival. A mai Tschernowitz teljes egészében megőrizte a k.u. k. monarchiabeli idők épületeit és hangulatát. Este búcsúvacsorával zártuk a találkozót már baráti kötetlen hangulatban az OMT tagjaival.
Hétfőn reggel 5-kor találkozás a hallban, indulás busszal Kievbe a reptérre. Ivan Mykulynskyj és neje, akik a rendezvény házigazdái voltak, búcsúztattak minket. Ismét 9 órás út következett Kievig, de most több szerencsével, mert láthattuk a környező tájat falvakat, városokat. Mivel nincs autósztráda, minden falun keresztülmentünk. Kisebb dugóval Kievben de szerencsésen startolt a repülőgép és landolt Münchenben. A küldöttségünk "kalandozó" tagjai ismét a Kárpátokon keresztül vágták át magukat Magyarország és Budapest felé. A találkozó sikerrel zárult. A Szent László rend helyzete az európai lovagrendek palettáján ismét erősödött (még a német OMT csak 3 résztvevőt tudott kiállítani, mi hatan voltunk!)
A júliusi kárpátaljai adományút után a barátság és együttműködés az ukrán lovagrenddel most még jobban erősödött.

v. Imre László h. fkp.

sumegitalak2008Rendi küldöttség Recsken

Szeptember 27-én a Recski Szövetség meghívására kéttagú Rendi küldöttség (v. Bozó József és Gregus János) vett részt Recsken, a volt büntető- és haláltábor területén tartott emlékező és emlékeztető ünnepségen.


Érdi koszorúzás

4 tagú rendi küldöttség vett részt október 5.-én Érden a helyi református templom udvarán felállított aradi vértanúk szobrának ünnepélyes koszorúzásán. Az ünnepi beszédet vitéz Erdélyi Takács István református lelkész rendtársunk tartotta. Beszédet mondott Érd város polgármestere. Rendünk koszorúját Dr. Polgár Károly és Rátz Csaba helyezték el. Az ünnepség után v.Erdélyi Takács István tiszteletes úr vacsorafogadást adott melyen a küldöttség tagjai is részt vettek.Tirol


Október 24-26 között küldöttséggel vettünk részt az OMT őszi Konventjén, melyet Pfunds-ban rendeztek meg. A meghívásnak eleget téve v.Imre László, Dr.Dr.v.Romhányi Tibor, v.Bozó József és Bunford Zoltán képviselték rendünket. Pfunds Tirol-ban, mélyen az Alpok hegyei között, Innsbruck-tól délnyugatra az osztrák, olasz, svájci határok találkozásának közelében van. A festői 2-3 ezer méter magas csúcsok között, ragyogó, őszi napfényben látogatott el küldöttségünk a svájci Samnau-ba és az olasz területen lévő Marienberg kolostorba, ahol Mail József pápai plébános, érseki helynök mutatott be szentmisét. 25-én szombat este a gálavacsora előtt Klaus Blos az OMT nagymestere vetítőképes beszámolót tartott a Magyarországra, Pápára irányuló segélyszállítmányokról. A találkozó baráti, lovagias hangulata megerősítette a lovagrendek és tagjai közötti kapcsolatokat.


Előadás a Budai Szent Imre Ciszterci Gimnáziumban

November 5-én, a Szent Imre nap keretében, személyes meghívásnak eleget téve, lovagtársunk Kiss Gábor Iván 45 perces, számítógépes, vetített előadást tartott Rendünkről. Bevezetőben beszélt a lovagság kialakulásáról, a lovagság fogalmának változásairól, és a mai Magyarországon működő lovagrendekről. Ezt követően – a meghívás tárgyára térve – részletesen bemutatta a Szent László Társaság és Rendet, ismertetve alapításának körülményeit, történetét, szervezeti felépítését, jelvényeit és kitüntetéseit, megismertetve céljait és tevékenységét az alapításkor és napjainkban. Az előadást kb. 40, 12-18 éves tanuló hallgatta végig figyelmesen és fegyelmezetten, tapssal honorálva az elhangzottakat.Hadifogoly temetőben

November 7-én az Ostffyasszonyfa melletti Hadifogoly temetőben tartottak halottak-napi megemlékezést és szentmisét, melyen Rendi küldöttség vett részt és koszorúzott. A temetőben több, mint 10 ezer, első világháborús hadifogoly nyugszik.


 

Rendi küldöttség Ungváron

2008. december 12-én rendi küldöttség utazott Ungvárra, hogy átadja rendünk adományát a kárpátaljai magyar katolikus egyház ungvári Szent György plébániatemplomának. A júliusi előzetes látogatáskor megtekintettük a plébánia által működtetett szegénykonyhát, melynek rendkívül rossz és nehéz anyagi helyzete miatt szüksége volt a segítségre.
Ez a konyha látja el  mintegy 80, túlnyomóan magyar katolikus hívőt naponta egyszeri meleg étellel. Küldöttségünk, melynek tagjai voltak: Dr. Dr. vitéz Romhányi Tibor eu. tszt., vitéz Imre László h. fkp., Bunford Zoltán VRNT kp. kincstárnok, vitéz Bozó József szt., Kiss Gábor Iván  és Kovách Sándor fél 11-re érkezett meg a belvárosban lévő templomba. Itt szentmisén vettünk részt, melynek végén átadtuk a rend pénzadományát.
A szentmise után Kovách Sándor átadta a plébános úrnak a magával hozott 6 karton könyvet. Az ő magánadománya az ungvári plébánia és kollégium könyvtárát gazdagítja. Eztán az ungvári vár éttermében közös ebéd volt, melyre meghívtuk a plébános urat és a szegénykonyha vezetőnőjét.
Külön köszönet jár v. Rónay Andreának aki már nem először nagy segítségünkre volt, mert most is ő szervezte meg a találkozót, és a kitűnő ebédet.Rendi évzáró találkozó Budapesten

December 13.-án rendünk magyarországi törzsszéke szokásos évzáró találkozóját tartotta
Budapesten a "Vén diák"  kávéházban. A találkozót vitéz Bozó József széktartó hívta össze, melyen ő elnökölt. A külhoni európai törzsszéket vitéz Imre László h. fkp., Dr. Dr. vitéz Romhányi Tibor eu. tszt. és Bunford Zoltán VRNT kp. szt., kincstárnok képviselték Németországból, vitéz Érczhegyi István szt. Ausztriából. A nagyszámban megjelent rendtagok mellett eljöttek a 2009-es évre felvételre felterjesztettek is. A napirendi pontok megtárgyalása után a várományosok mutatkozhattak be. A találkozó rendtársi és baráti hangulatban zajlott le. Köszönet a szervezőnek és minden megjelent rendtársnak.