Hírek

Események

2007

Rendi küldöttség

Április 8-án, Húsvét vasárnapján Rendi küldöttség (v. Imre László, Dr. Dr. Romhányi Tibor, v. Bozó József) vett részt a Bazilikában a szentmisén, melynek végén a Rend adományát adták át.  


Rendi küldöttség

Május 5-6-án négy tagú Rendi küldöttség (Dr. Dr. Romhányi Tibor, v. Bozó József, Dr. Hőgyész László, Gregus János) tisztelgő látogatást tett Szent László városában, Nagyváradon, annak főpásztoránál, Tempfli József püspök úrnál. A küldöttség részvett a Szent László emlékére tartott rendezvényeken, a Bazilikában a szentmisén, melyet dr. Bábel Balázs Kalocsai érsek mutatott be. A küldöttség adományokat adott át a püspök úrnak és részvett a hagyományos körmeneten, melyen Szent László hermáját vitték a nagyszámú hívők előtt a Bazilika körül.


Rendi küldöttség

Rendünk meghívást kapott az 1884-ben alapított német  "Der Greif" lovagrend Ettlingenben,  május 11-13-án tartott találkozójára.
Az eseményen négytagú küldöttség, vitéz Imre László fszt., Dr.Dr. Romhányi Tibor eu.tszt., vitéz Bozó József szt., Bunford Zoltán kp.szt. vett részt.
A szombati ünnepi szentmisén és a lovagavatási szertartás alatt, rendi zászlónkat v. Bozó József az oltár mellett tartotta. Az ünnepi alkalomból a főszéktartó és az európai törzsszéktartó felkötötték a házigazda lovagrend zászlajára az ajándékba vitt Szent László rendi zászlószalagot. A szombat esti gálavacsorán v. Bozó József átadta a "Der Greif" lovagrend tiszteletbeli nagymesterének Borwin Hercog zu Mecklenburg úrnak és Franz Hannesschläger nagymesternek a Szent László ezüst emlékérmet. A találkozó és ismerkedések eredménye az is, hogy több lovagrend képviselői  bejelentkeztek a sümegi rendezvényünkre.

Képek az eseményről


Rendi küldöttség

Június 1-2-án Rendi küldöttség (v. Bozó József, dr. Baka Levente, Gregus János) vett részt az Ostffyasszonyfa-i, a Szent Korona tiszteletére rendezett ünnepségen. A küldöttség a rendezvény keretében ökumenikus szentmisén vett részt, majd megkoszorúzták Kocsis József koronaőr emléktábláját, végül a hadifogoly-temetőben gyertyát gyújtottak az ott nyugvó, közel 12.000 hadifogoly sírjánál, az emlékműnél. A Művelődési Házban két kiállítás is megnyílt, a "Magyar Szent Korona megjelenése, mint szimbólum" és Bozó József éremművész tárlata, a "Szent Korona az éremművészetben" címmel.

 


Rendi találkozó Sümegen

Június 7-10. között nagysikerű Rendi találkozót tartottunk Sümegen, a Hotel Kapitány termeiben. A rendezvényen közel százan vettek részt, Rendünk tagjai, a Családtagok és a meghívottak. Jelen voltak a német Lovagrend, az Ordo Militaris Teutonicus (OMT), a "der Greif", az osztrák Szentlélek Rend és az ukrán Lovagrend vezetői, valamint dr. Mail József érseki vikár, püspöki helynök. Június 8-án autóbuszos kirándulás volt a Tihanyi apátságba, ahol a jelenlévők megkoszorúzták I. András és kijevi hercegnő felesége szobrát. Este Rendi gyűlésen értékeltük az elmúlt időszak eseményeit és meghatároztuk a következő feladatokat. Június 9-én a hagyományoknak megfelelően megkoszorúztuk Szent László szobrát. Ezután a Plébániatemplomban szentmise keretében került sor a lovagavatási szertartásra, amikor két Rendtársunkat avatták Lovaggá. Az ünnepi eseményeket díszebéd követte, ahol kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlévők között. A Rendi találkozót másnap búcsúzkodással zártuk, visszaemlékezve az eseményekre.

Képek az eseményről


Az OMT Chiemsse-i találkozója

Június 22-23-án a bajorországi Chiemsse partján lévő Prien városka adott otthont az Ordo Militaris Teutonicus (OMT) avatási rendezvényének, melyen Rendünket hattagú küldöttség (Dr.Dr. Romhányi Tibor, v. Imre László, v. Bozó József, v. Érczhegyi István, dr. Heim D. és dr.v. Stetter Csilla) képviselte. A szentmisét dr. Mail József püspöki helynök mutatta be, német nyelven. Az eseményen Rendünk vezetői kitüntetéseket vehettek át. Befejezésül élményekben gazdag sétahajózás zárta a sikeres rendezvényt.


Koszorúzás Kerekiben

Június 23-án, a pilóták emlékművének hagyományos koszorúzáson, Kereki községben, Rendi küldöttség vett részt.


Rendtársunk temetése

Június 29-én, Tolnán, szomorú eseményen, Ezer Róbert temetésén Rendi küldöttség vett részt, megadva a végtisztességet az 54 évesen elhunyt Rendtársunknak.


Rendi küldöttség

  Július 21-én Tatán, a Szent Kereszt Templomban tartotta ünnepélyes vitézi eskütételét a Történelmi Vitézi Rend. Az emelkedett hangulatú eseményen Rendi küldöttség képviselte Lovagrendünket.


Szent Jobb Körmenet

Augusztus 20-án, a hagyományos Szent Jobb Körmeneten népes küldöttség képviselte Rendünket. A szentmisén, melyet Erdő Péter bíboros úr mutatott be, küldöttségünk az első sorban foglalt helyet. Aztán a mise vége előtt hatalmas vihar zúdult a környékre, ekkor küldöttségünk a Bazilikában talált menedéket. A Körmenet így a hagyományos formában elmaradt, az oltár előtt elhelyezett Szent Jobb előtt küldöttségünk lerótta kegyeletét, így emlékezett Államalapító királyunk emlékére. Az ünnep híre még, hogy Tempfli József, Nagyváradi megyéspüspök, Rendünk tagja, magas állami kitüntetést kapott.


Rendi küldöttség

  Szeptember 15-én volt Budapesten a belvárosi római katolikus templomban a Történelmi Vitézi Rend vitézavatási ünnepsége. A Szent László Rendet ötfős küldöttség képviselte a templom díszvendégeknek fenntartott első, második padsorában helyet kapva. Dr.dr.v. Romhányi Tibor eu.tszt., v. Bozó József szt. v. Serényi István, Szőnyi Ferenc, és Kiss Balázs. v. Érczhegyi István szt. és v. Imre László fszt.a Vitézi Székkel a szentélyben ültek. dr. dr. vitéz Romhányi Tibor átminősítéssel a VRNT-ból várományos vitézzé lett. Szőnyi Ferencet Ladányi Domonkos tszt. felterjesztésére felvették a VRNT-ba. v. Érczhegyi István tkp-t kitüntették a VR Nemzetvédelmi Keresztjének ezüst fokozatával. v. Serényi István tb.tkp.-t a VR Nemzetvédelmi Keresztjének arany fokozatával, v. Thurzó Frigyes tb.szt.-t a VR Nemzetvédelmi Keresztjének arany fokozatával, v. Imre László fszt.-t a VR nemzetvédelmi keresztjének arany fokozatával. Az avatást követően a Vigadónál bérelt hajóra szálltunk. Egy vitéz tengerészek  által vezetett jachtról koszorúkat dobtak a Dunába a 19-es bolsevista diktatúra elleni harcok és a II. világháború hősi halottainak az  emlékére. A sétahajó 3 órát keringett a festői budapesti hidak között. A díszvendégek között voltak rendi küldöttségünkön kívül az ukrán Szent Mihály Arkangyal lovagrend küldöttsége, Kárpátalja pravoszláv püspökének vezetésével, a német OMT -t Klaus Blos marsall, h. nagymester képviselte.


Szentmise a Bazilikában

Október 6-án a Szent István Bazilikában az Aradi Vértanuk emlékére és Rendünk elhunyt tagjaiért szentmise volt, melyet Szabó Géza protonotárius, kanonok, a Rend spirituálisa celebrált. A szentmisén a hívők népes serege mellett Rendünket 14 tagú küldöttség és a családtagok képviselték. A szentmise után az altemplomban kellemes hangulatú állófogadás volt, melyen kegyelettel emlékeztünk a Nemzet és a Rendünk halottairól.

Képek az eseményről


Rendi küldöttség Ukrajnában  

Szeptember 21-24. között kéttagú Rendi küldöttség járt Ukrajnában, Luck városban, a Szent Mihály Arkangyal Lovagrend meghívására, ahol Dr. Dr. Romhányi Tibor és v. Bozó József a két Rend közötti együttműködési szerződést írt alá. Ez a kapcsolat-felvétel Rendünk számára is előnyös, fontos lehet továbbá a Kárpát-aljai magyarságra nézve is.      


                    Adomány Erdélyben

Október 20-22. között v. Bozó József - egyszemélyes küldöttségként - a Lovagrend adományát adta át az Erdélyi Backamadaras egyházközség részére, mely adományból a parókia fűtésrendszerét alakítják ki. v. Bozó József október 21-én Backamadaras, Nyárádszentlászló és Nyomát faluban három beszédet tartott a Rend történetéről, feladatairól és erdélyi kapcsolatairól.      


          Hadifogoly temetőben

November 2-án az Ostffyasszonyfai hadifogoly temetőben tartottak halottak-napi megemlékezést és püspöki tábori misét, melyen - egyszemélyes küldöttségként - v. Bozó József képviselte Rendünket. A szentmisét dr. Márti Gyula veszprémi érsek tartotta.  


Rendi gyűlés

November 24-én a Centrál Kávéház különtermében Rendi gyűlést tartottunk, melyen 21 Rendtársunk volt jelen. A Rend éves tevékenységét v. Bozó József magyarországi széktartó ismertette, majd v. Imre László üv. főszéktartó bemutatta a jelölteket, akiket a jövő évben szeretnénk avatni, ezután Dr. Dr. Romhányi Tibor eu. törzsszéktartó beszámolt a Nagyváradon és Ukrajnában tett látogatásokról és a Rend karitatív tevékenységéről. Végül hozzászólásokra került sor, majd kötetlen beszélgetéssel zárult a jó hangulatú összejövetel.

 


Segélyszállítmányok

  Az OMT és Rendünk meghívást kapott Pápa város polgármesteri hivatalától 2007. december 13-16. közötti  hétvégére. A meghívásra a Málta szigetén 2006-ban az OMT-vel kötött együttműködési megállapodás kapcsán és az ennek értelmében Pápa városába eljuttatott segélyszállítmányok miatt került sor. A küldöttség tagjai voltak az OMT részéről: Klaus Blos h. nagymester, Eberhard Bode rendi kancellár. A Szent László Rend részéről: vitéz Imre László ügyv.főkapitány h., Dr.Dr. vitéz Romhányi Tibor eu. törzsszéktartó, vitéz Bozó József széktartó, Bunford Zoltán kp. szt., kincstárnok. A Találkozó során meglátogattuk a város katolikus óvodáját, ahol Mikulás-csomagokat adtunk át a gyerekeknek. A péntek déli polgármesteri fogadáson az OMT kitüntetéseket adott át a segélyszállítmányok fogadásában tevékenykedő városi tisztviselőknek. Délután ellátogattunk a somlóhegyi Borgazdasági szakiskolába. Az estét kellemes közös vacsorával zártuk a Hotel éttermében. Szombaton a veszprémi érseki palotába látogattunk, ahol Márfi József veszprémi érsek úr fogadott és kalauzolt végig a palota termein. Az Árpád-korból fennmaradt palotaalapokra épült Szent Imre kápolnában átadtuk az érsek úrnak a Rend nevében v. Bozó József tervezte Szent László ezüst emlékérmet. A látogatást az érseki borospincében zártuk. Délután ellátogattunk a Herendi porcelán manufaktúrába. Az esti gálavacsorán átadtuk a rend ezüst emlékérmét a város polgármesterének Dr. Kovács Zoltánnak. Vasárnap délelőtt részvettünk a Mail József apátplébános (Az OMT priorja) által celebrált szentmisén. A szentmise után a polgármesteri hivatalban aláírtuk a város aranykönyvét. A pápai látogatást a vasárnapi díszebéd zárta, melyen a Rendi küldöttségeken kívül részvettek polgármesteri hivatal vezető tisztviselői a polgármester úr vezetésével, és ft. Mail József apátplébános úr. A látogatás és Pápa városának megismerése bebizonyította, hogy az OMT segélyszállítmányainak Rendünk részéről való anyagi támogatása hasznos volt, támogatásunk itt is jó helyre került. Erre biztosíték volt és a jövőben is az lesz a város polgári vezetése, és  ft. Mail József apátplébános úr személye.

Képek az eseményről