Hírek

Események

2006.


 

Harang-szentelés

Január 28-án, az Érdi református templomban - a bővítés kapcsán - harang-szentelés volt, melyen három tagú Rendi küldöttség vett részt. A szentelést Rendtársunk, Tőkés László püspök úr végezte.


Rendi küldöttség

  A Szent Korona Lovagrend március 25-én az Irgalmas Rend Szent István kápolnájában tartotta lovagavató rendezvényét, melyen Rendünket küldöttség képviselte.


Rendi gyűlés  

Április 22-én a Magyarországi Törzsszék Rendi gyűlést tartott a Tabáni Gösser söröző különtermében. Megbeszéltük a Sümegi Találkozó programját, az aktuális kérdéseket és végül vacsorával egybekötött kellemes beszélgetéssel zártuk a jó hangulatú összejövetelt.


Rendi küldöttség

Április 20.-án három tagú rendi küldöttség járt Nagyváradon ft. Tempfli József  megyéspüspök úrnál.  Dr. Romhányi Tibor eu. tszt., v. Imre László fszt., és v. Bozó József szt. meghívták Tempfli püspök urat a rend sümegi találkozójára. Régi tervünk válik valóra, hogy Szent László városának püspökét diszvendégként üdvözölhessük. A püspök úr elfogadta a meghívást, majd kellemes baráti hangulatban megvendégelte a küldöttséget. Ebéd után megmutatta a gyönyörüen restaurált Szent László Székesegyházat, majd a püspöki palota már visszakapott termeit. Küldöttségünk azzal búcsuzott, hogy ezentúl szorosabbra füzzük a nagyváradi katolikus püspökség és a Szent László Rend közötti kapcsolatokat. Ennek egyik fontos állomása lesz a sümegi találkozó, ahol a szombati ünnepi szentmisét Tempfli püspök úr és ft. Nagy József föesperes, plébános úr közösen celebrálják.

kepekgreif

Képek az eseményről


       Rendi küldöttség  

Június 10-én három tagú Rendi küldöttség vett részt Kereki községben a világháború hős pilótáinak emlékére létesített emlékmű koszorúzási ünnepségén.


Rendi találkozó Sümegen

Június 16-18. között nagy sikerű találkozót tartottunk Sümegen, a szokott helyünkön. Az eseményt jelenlétével és aktív közreműködésével megtisztelte ft. Tempfli József nagyváradi megyéspüspök úr és a Német Lovagrend, Ordo Militaris Teutonicus küldöttsége. Az ünnepélyes Rendi Gyűlésen előadások hangzottak el, két rendtársunk kitüntetést kapott, másnap a Szent László szobor megkoszorúzása és az ünnepi beszédek elhangzása volt a délelőtt eseménye. Az ünnepi szentmisét ft. Tempfli József celebrálta, Nagy József főesperes kanonok plébános asszisztenciájával. A szentmise keretén belül került sor a Lovagrendünk új pallósának felszentelésére és a három új Rendtársunk avatására. A találkozót az ünnepi díszebéd zárta, másnap már kötetlen program búcsúztatta a részvevőket.ől

kepekgreif


Argentínai képátadás

Szőnyi Ferenc úr, hazánk volt argentínai nagykövete, Rendünk tagja, átadta a lujani zarándokhelyen, a búcsújáró Bazilikában felállított magyar Szűz Mária oltárhoz készült festményt. Az olajfestmény elkészíttetéséhez, melyen Szent István felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának, Rendünk 1000 €-val járult hozzá. KÉP(<-ide kattintson a képért)

 


Rendi küldöttség

Június 24-én a német Ordo Militaris Teutonikus Lovagrend meghívására Dr. Romhányi Tibor eu-tszt., v. Imre László fszt., és Bunford Zoltán kp. szt. vezetésével 5 tagú Rendi küldöttség vett részt a Würzburg városában tartott konvent ünnepségen. A katolikus templomban tartott lovagavatáson vezetőinket az OMT Verdienstkreutz - al tüntették ki.
Az esti fogadáson a már Sümegen kialakult egyenrangú és mindkét Rend számára előnyös kapcsolat tovább mélyült.eményről

kepekgreif


Rendi küldöttség

2006. augusztus 20-án Dunakeszi határában - civil kezdeményezésre és kivitelezésben - "Minden magyarok zászlóját" avatták fel. Az ünnepségen Rendünket 4 tagú küldöttség képviselte. Az avatáson beszédet mondott Mádl Dalma és Makovecz Imre.


Szent Jobb Körmenet  

Augusztus 20-án a Bazilikánál a hagyományos Szentmisén és az azt követő Szent Jobb Körmeneten a Szent László Társaság (1861) és Rend 20 tagú küldöttséggel képviseltette magát. A Szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatta be Julius Janusz apostoli nunciussal és a püspöki konferencia tagjaival közösen, a téren összegyűlt több ezres tömeg előtt. A szertartáson résztvett Stanislaw Dziwis krakkói érsek.

kepekgreif


Rendi küldöttség  

Rendi küldöttség vett részt szeptember 16-án a Történelmi Vitézi Rend ünnepélyes vitéz-avatásán a budapesti Belvárosi templomban.
Az ünnepséget követően a Rákóczi sétahajón rendezett ebéden is részt vettek.
A küldöttség tagjai: Dr. Romhányi Tibor eu-tszt., v. Bozó József szt., Szőnyi Ferenc, v. Érczhegyi István ausztriai szt. és v. Imre László fszt.


Rendi küldöttség  

Október 7-én négy tagú Rendi küldöttség vett részt a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend lovagfelvételi szertartásán a Belvárosi plébániatemplomban. A szentmisét Tempfli József nagyváradi megyéspüspök, rendtársunk mutatta be. A szertartás utáni díszebéden a küldöttség tagjait (Dr.Dr. Romhányi Tibor, vitéz Bozó József, Szőnyi Ferenc, Gregus János) bronz-medállal tüntették ki.


Látogatás Málta szigetén a német OMT meghívására

Négy tagú Rendi küldöttség vett részt a német Ordo Militaris Teutonicus őszi lovagavatásán Málta szigetén. A november 3-6. között megrendezésre került Herbstkonventen Dr. Dr. Romhányi Tibor eu. tszt., vitéz Imre László ügyv. fszt., Bunford Zoltán kp.szt., kincstárnok és vitéz Bozó József széktartó vettek részt. A tengerparti Dolmen Hotel dísztermében több európai lovagrend küldöttsége ismerkedhetett egymással a péntek esti fogadáson. Szombaton délelőtt Valletta óvárosával, a Máltai lovagrend évszázados St. John´s Katedrálisával és a nagymesterek palotájával ismerkedhettünk meg. Egy katolikus templomban du. 3 kor kezdődő avatási szertartás alkalmával aláírtuk a Szent László Társaság (1861) és Rend, valamint a német ORT rend közötti együttműködési megállapodás oklevelét. A rendező OMT, valamint a résztvevő lovagrendek nagymesterei, ill. azok képviselői kitüntetéseket vehettek át. Dr.Dr. Romhányi Tibor eu. törzsszéktartót az OMT nagymestere által adományozható nagykereszttel tüntették ki . Az ünnepség után a rendi zászlókat vivő máltai cserkészek és a helyi fúvószenekar kíséretével gyalogmenetben mentünk a néhány utca távolságra lévő Bazilikába, ahol németnyelvű szentmisén vettünk részt. Az esti gálavacsorán, ami egy hotellá alakított ősi máltai kastély éttermében került megrendezésre, átadtuk v. Bozó József  éremművész  Szent László ezüstérmét a szicíliai templomos lovagrend nagymesterének, aki azt nagy meghatottsággal fogadta. A 3 napos rendezvény során számos új kapcsolatra tettünk szert, melyek a rendek karitatív tevékenységének összehangolását, egymás támogatását segíti majd elő.

kepekgreif


Rendi gyűlés

November 25-én Rendi gyűlést tartottunk a Centrál Kávéház különtermében. A gyűlésen, melyen 25 fő vett részt, értékeltük az elmúlt időszak eseményeit, a külföldi kapcsolatok tapasztalatait, az előttünk álló feladatokat, meghallgattuk a két tagjelöltünk beszámolóját, majd kötetlen beszélgetést folytattunk.


Temetés

Dr. Allan Inovius, a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Nagyperjele tragikus hírtelenséggel, gépkocsi baleset következtében elhunyt. 
December 9-én,
a Szent Mihály templomban tartott szentmisén és a temetésen Rendi küldöttség vett részt.
A temetési szertartást Tempfli József nagyváradi megyéspüspök, Rendtársunk végezte.