2005.


   Rendi küldöttség

  2005. április 16-án három tagú Rendi küldöttség vett részt a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Rend lovag-avatási szertartásán, melyet a Domonkosok templomában tartottak.


Bejegyzés

2004. december 14-én a Fővárosi Bíróság hivatalosan is bejegyezte Lovagrendünk magyarországi tartományát  "Magyarországi Szent László Társaság (1861) és Rend" néven, közhasznú szervezetként és erről 2005. január elején Végzést is küldött. Ezzel a "Bejelentést Előkészítő Bizottság" munkája eredményesen végetért. Ebből az alkalomból április 16-án a Kaltenberg Étteremben 19 fő részvételével vacsorával egybekötött ünnepi összejövetelre került sor, melyen a jelen levők jó hangulatban, kellemesen emlékeztek az elvégzett munkáról és megfogalmazták a következő időszak feladatait.  


Rendi küldöttség

  2005. április 16-án három tagú Rendi küldöttség vett részt a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Rend lovag-avatási szertartásán, melyet a Domonkosok templomában tartottak.


Bejegyzés

2004. december 14-én a Fővárosi Bíróság hivatalosan is bejegyezte Lovagrendünk magyarországi tartományát  "Magyarországi Szent László Társaság (1861) és Rend" néven, közhasznú szervezetként és erről 2005. január elején Végzést is küldött. Ezzel a "Bejelentést Előkészítő Bizottság" munkája eredményesen végetért. Ebből az alkalomból április 16-án a Kaltenberg Étteremben 19 fő részvételével vacsorával egybekötött ünnepi összejövetelre került sor, melyen a jelen levők jó hangulatban, kellemesen emlékeztek az elvégzett munkáról és megfogalmazták a következő időszak feladatait.  


Bazilika

A Bazilika felszentelésének 100. évfordulója alkalmából, 2005. május 30-án vitéz Bozó József vezetésével hat tagú rendi küldöttség vett részt az ünnepi szent-misén, melyet Tempfli József nagyváradi megyéspüspök mutatott be.


Sümegi találkozó

  A hagyományos Rendi találkozót Sümegen tartottuk június 9-12. között, a magyarországi és németországi Rend közös szervezésében. Három új Szent László lovagot avattunk, két rang-emelés történt és négy dicsérő oklevél került kiadásra. A nagysikerű rendezvényen 42 Rendtársunk és Családtagjaik vettek részt, megkoszorúztuk a Szent László szobrot, emelkedett hangulatú Rendi gyűlést tartottunk és résztvettünk a Plébániatemplomban a szentmisén.


Rendi küldöttség

  Június 19-én négy tagú Rendi küldöttség vett részt a Kereki községben tartott emlékmű avatásán, melyet a Puma repülő-század hős pilótáinak emlékére emeltek.


Szent Jobb körmenet

Lovagrendünket 17 tagú küldöttség képviselte az augusztus 20-i szentmisén a Bazilika előtt és vett részt a Szent Jobb körmeneten. A bensőséges esemény zárásaként a nagy tömeg együtt énekelte a Himnuszt, a Szózatot és a Székely himnuszt.


Rendi küldöttség Erdélyben

Augusztus 21-23. között öt tagú Rendi küldöttség volt Erdélyben. Nyárádszentimre temploma és gyülekezete részére vittünk támogatást, valamint kérésüknek megfelelően magyar zászlót. A helybeliek a küldöttséget nagy szeretettel fogadták, a zászló átadására ünnepi Isten-tiszteleten került sor.


Rendi küldöttség

Szeptember 17-én négytagú Rendi küldöttség vett részt a Belvárosi plébániatemplomban megtartott vitéz-avatáson


   Rendi küldöttség  

Október 13-án három fős Rendi küldöttség vett részt a Szent Korona Lovagrend lovagavató szertartásán a kőbányai Szent László templomban, ahol dr. Ladocsai Gáspár püspök úr tartotta a szentmisét.              


Templom-szentelés Nyárádszentimrén

Erdélyben, Nyárádszentimrén, a felújított templom felszentelésén, október 16-án vitéz Bozó József, Rendünk magyarországi széktartója vett részt és mondott beszédet. A templom falán emléktábla őrzi Lovagrendünk adományait, mellyel hozzájárultunk a felújítási munkák elvégzéséhez.


Rendi gyűlés

Október 29-én a Centrál Kávéház különtermében Rendi gyűlést tartottunk, melyen 13 Rendtársunk vett részt. A gyűlésen megbeszéltük az elmúlt időszak eseményeit, értékeltük az elért eredményeket, meghatároztuk a jövő feladatait. Végül kötetlen beszélgetés zárta a jó hangulatú összejövetelt.


    Temetés  

Meghalt vitéz Tóth József György Rendtársunk, nyugalmazott honvéd alezredes, 1996-ban avattuk, élt 80 évet.
A Pilisvörösvári temetőben, november 11-én, katonai szertartás mellett történt a temetés, a Rendi küldöttség díszőrséget állt a koporsója mellett.
Nyugodjék békében


Rendi küldöttség

November 19-én, a Szent István Bazilika megnyitásának 100. évfordulója alkalmából tartott Szentmisén, melyet Erdő Péter bíboros mutatott be és az azt követő fogadáson öttagú Rendi küldöttség (vitéz Imre László, Dr.Dr. Romhányi Tibor, vitéz Érczhegyi István, vitéz Bozó József, Gregus János) vett részt és képviselte a Szent László Társaság (1861) és Rendet.


  Évzáró találkozó Németországban  

December 3-án Nürnbergben tartotta a Rend európai törzsszékének németországi csoportja az évzáró találkozót. Jelen voltak a tisztségviselők közül az eu. tszt. Dr Romhányi Tibor, vitéz Érczhegyi István ausztriai szt., Bunford Zoltán kp. kincstárnok és v. Imre László ügyv.főszt. Még tíz rendtársunk jött el a találkozóra, ahol kellemes hangulatban beszéltük meg az elmúlt év rendi eseményeit és a jövő évi terveket.